Ta till brandskyddsmålning som knep

Du vill att din byggnad ska vara brandsäker, men det är för besvärligt och dyrt att enbart använda material som inte är brandfarliga. Då kan du använda en brandskyddsmålning istället.

Det är nästan magi, vad du kan göra med färg. Genom att måla ytor kan du hindra att fukt tränger in i trä, du kan stoppa att rost sprider sig på metall och du kan hindra att material fattar eld. För det är exakt det som en brandskyddsmålning gör, när den är korrekt utförd. Istället för att enbart använda material som är icke brännbara, kan du enkelt och tryggt påföra en färg som hindrar elden att få fäste. Och dessutom hindrar att elden kan sprida sig vidare i en byggnad.

Målning som brandskydd

När du tänker efter så är det fantastiskt att kunna använda sig av brandskyddsmålning för att få en säkrare fastighet. Färgen är förvisso inte lika enkel att måla med som en vanlig färg, och den som målar med en brandskyddande färg ska vara speciellt utbildad inom området, men det är ändå en fantastisk lösning. Det man måste tänka på är just att det ska vara ett proffs som målar med färgen, för att man ska kunna känna sig säker på att den skyddar på rätt sätt. Anledningen till det är att det inte går att måla på alla ytor och att det måste tillföras en viss mängd färg för att det ska bli ett fullgott skydd. Man får inte heller missa något.