Om oss

Vi som driver den här sidan är hantverkare som vill dela med oss av våra respektive yrkeskunskaper. Som snickare, golvläggare, rörmokare, elektriker, målare och takläggare så fyller vi egentligen alla behov som finns för att ett projekt ska kunna slutföras. Vi vill hjälpa dig och där vi genom faktabaserade texter ska gå igenom hur olika projekt ska hanteras. Det är något vi anser vara välbehövligt idag.

I och med att många idag väljer att lägga stora kostnader på sina bostäder snarare än på bilar och resor så finns det också ett ökat behov av kunskap. Att man får renovera och bygga olika saker är inte synonymt med att man kan göra det. Någonstans där måste man börja. Vår upplevelse idag är att många privatpersoner tenderar att överskatta sin egen förmåga och underskatta svårighetsgraden i det projekt man påbörjar.

Nästan oavsett vad som ska göras så kommer man att behöva lägga ner mycket tid, man kommer att stöta på problem och man kommer att känna viss uppgivenhet. Det är alltid lätt att påbörja något, men betydligt svårare att slutföra det. Vi vill, genom den här sidan, få dig att slå in även den sista spiken och känna samma lust för detta som när du använder hammaren för den första.

Vi ska även peka på vikten av professionell hjälp. I många fall så är det den bästa lösningen. Med rot-avdraget så behöver heller inte kostnaden bli så hög. Det man betalar initialt är också en investering för framtiden: du får ett resultat som blir snyggt och som står emot tidens tand på ett bättre sätt. Detta samtidigt som du får en säker byggnation. Vårt mål är att lära dig att hitta en balans i detta. Vad ska du göra själv och i vilka lägen tjänar du på att ta professionell hjälp? Här ska du få svaren på detta.

Det här blir en sida som uteslutande kommer att handla om byggfrågor och om renoveringar. Vis ak skriva initierat och passionerat och med målet att underlätta för dig som läsare. Välkommen!