Solceller med batteri är framtidens energilösning

Kombinationen med solceller och batteri anses av många vara framtidens energilösning. Med den kan hushåll bli helt självförsörjande på el. Lär dig mer här.

Kombinationen med solceller och batteri revolutionerar elproduktionen och förbrukningen för svenska hushåll. Tekniken möjliggör inte bara för husägare att producera sin egen elektricitet, utan också att spara överskottet för senare användning under dygnets mörka timmar eller under energikrävande toppar. Det innebär att man blir mindre beroende av de vanliga elbolagen och att man kraftigt kan minska elräkningen. På köpet får man ett minskat koldioxidavtryck, vilket är en nödvändighet för att bekämpa klimatförändringarna.

Därför ska du välja solceller med batteri

Att låta installera solceller med batteri är inte bara en ekonomisk investering för den egna ekonomin, det är också en investering i en mer hållbar framtid. Att integrera batterilagring med solceller är en smart strategi för att maximera användandet av den solenergi som produceras. Batteriet lagrar den överskottsenergi som inte omedelbart används, på så vis kan man i stället använda energin under andra tider på dygnet.

Denna teknik bidrar även till att stabilisera elnätet och minskar behovet av traditionell energiproduktion, vilket är viktigt för att uppnå en fossilfri framtid. För de som funderar på att installera ett solcellssystem är det värt att från början välja solceller med batteri som ingår.
På så vis kan man fullt ut dra nytta av solens och solcellernas potential och bli helt självförsörjande på el.

Viktigt att tänka på när du väljer solcellsleverantör

Solceller kan vara en bra lösning för dig som vill ha lägre elkostnader. Men för att det ska bli en lönsam investering måste du välja rätt solcellsleverantör.

Med solceller kan man själv producera mycket av den el man behöver och på så vis kraftigt sänka sina elkostnader. Vanligt är att man monterar solceller på villataket men det går även att placera dem på taket till garaget, ladugården eller uthuset. Har man ont om takytor kan solcellerna också placeras på väggen eller på särskilda ställningar på marken.

För att man ska få ut största möjliga elproduktion ska solcellerna placeras där det är som soligast. Det mest optimala är om det går att placera dem i söderläge, men även öst och väst är bra. En solcellsanläggning håller relativt länge och är taket gammalt kan det vara bra att byta detta innan solcellerna monteras. 

Därför ska du anlita en certifierad solcellsleverantör och elektriker

Solceller tar tillvara på solenergin och omvandlar den till el. På så vis är solceller också miljövänliga. Men det är viktigt att känna till att en solcellsanläggning är en slags elanläggning och därför ska den alltid installeras av en behörig elektriker. Blir det fel kan anläggningen börja brinna, och i värsta fall kan hela huset brinna ner. 

Som beställare måste man förvissa sig om att den solcellsleverantör man har valt är certifierad. Annars kan man inte få ut något på försäkringen om något skulle gå fel eller om det senare börjar brinna. Säkrast är att be den person som ska montera anläggningen att visa upp sin yrkeslegitimation. 

Är en dyr solcellsleverantör alltid bäst?

Det viktigaste är att man försäkrar sig om att solcellsleverantören är certifierad, annars kan det bli kostsamt om huset skulle brinna ner eftersom försäkringen då inte kommer att gälla. De mest prisvärda leverantörerna är de som erbjuder solceller av bra kvalitet och med lång livslängd. Bra solceller ska hålla i minst trettio år och heller inte kräva något underhåll. 

Självklart säger alla solcellsleverantörer att de har marknadens bästa solceller. Därför måste man själv göra research och läsa på om olika typer av solceller och deras för- och nackdelar. Ofta kan man hitta användbar information på oberoende testsidor på nätet men också hos olika försäkringsbolag samt myndigheter. Att ta referenser på den solcellsleverantör man funderar på att anlita och ringa upp dessa och ställa frågor är också bra. 

Solcellsleverantör med totalentreprenad

Vill man installera solceller brukar det vara bäst att ta hjälp av en solcellsleverantör som erbjuder totalentreprenad som exempelvis El av Sol. Då hjälper de till att beräkna anläggningens storlek och att hitta rätt typ av solceller. De kontrollerar även att takstolarna klarar solcellernas tyngd.

Ligger fastigheten i ett detaljplanerat område måste man också ansöka om bygglov från kommunen. Även detta kan en solcellsleverantör med totalentreprenad hjälpa till med. Innan monteringen påbörjas måste man skriva ett ordentligt avtal med solcellsleverantören. Det ska innefatta allt det som man har kommit överens om. För att avtalet ska vara giltigt måste solcellsleverantörens organisationsnummer finnas med.