Säker och rätt lekplatsutrustning lockar barn och familjer

Med en rolig och säker lekplatsutrustning kan man locka barnfamiljer till välanlagda lekplatser. En lekplats som är välplanerad kommer finnas kvar i många år.

En lekplats kan vara allt från ett par gungor till en stor yta där det ryms många olika aktiviteter för besökarna. Det gäller att planera en lekplats väl för att det ska fungera för besökarna. Målgruppen i första hand är barn i alla åldrar. Det kan också vara bra att planera in att man kan ändra och ta bort saker.

Det vill säga att man har lite luft mellan sakerna för att kunna sätta in andra nya saker om de gamla går sönder eller så. Vill man locka många olika åldrar kan en större gräsyta vara ett bra drag. Med ett par fotbollsmål finns det möjlighet att lira lite boll eller bara spela brännboll om man så vill.

Rätt lekplatsutrustning lockar besökare

Många går till lekplatsen för lek en mindre stund. Vill man att besökarna ska utnyttja den en längre tid är det praktiskt med toalett och platser för att äta på. Då kan man ta med sig matsäck och vara där en längre stund. Ett tips till är att installera en eller ett par fasta grillar som besökarna kan grilla korv på.

Det brukar vara ett populärt inslag med allmänna grillar på lekplatser. Barnen kan leka och hitta nya vänner bland de olika sakerna på lekplatsen. Under tiden kan föräldrarna ordna med mat. Kanske får man nya vänner på köpet till hela familjen om man använder sig av samma grill.

Säker lekplatsutrustning för säker lek

När det gäller vilken typ av lekplatsutrustning man ska anlägga så är det bra att prata med barn vad de gillar mest. Deras val är givetvis inte utslagsgivande men kan skapa idéer om vad som ska finnas på lekplatsen. Det viktiga är att den utrustning man har på lekplatsen är säker. Alla föräldrar vill veta att det är en säker utrustning på lekplatsen.

Man vill kunna släppa sina barn att få utforska lekplatsen utan att skada sig på ett eller annat sätt. Givetvis kan barn ramla och slå sig ändå, men det är viktigt att man ser till att de inte fastnar mellan spjälor exempelvis. Leverantörerna av utrustningen brukar kunna visa hur man tänker på säkerheten i den utrustning man säljer.