Nya gamla golv med golvslipning i Stockholm

Trägolv måste tillvaratas och vårdas ömt. Ibland är de rentav kulturhistoria. När de fått för mycket stryk kan de förnyas igen med golvslipning i Stockholm.

Golv är den del som gör mest för att hålla samman ett rum och måste vårdas ömt. Det är dock lite av en paradox eftersom golv får tåla väldigt mycket i de flesta hem. Djurfötter och människotassar, fläckar, vätska, smuts och rispor. Listan blir lång när vi tänker på allt golvet utsätts för. Ett gediget trägolv kan ta sig an den utmaningen alla dagar i veckan.

En golvslipning utförs av yrkespersoner med passande maskiner. Anledningen är att det är en delikat operation. Kör för långsamt eller ojämnt och det kan bli hack och gropar. Använd fel maskin eller redskap och det kommer att synas, och inte på ett bra sätt.

Anlita yrkesfolk för bra resultat med golvslipning

Ett trägolv kan slipas ett flertal gånger innan träet så att säga tar slut. Efter avslutad slipning med dammreducerad teknik vill man gärna avsluta med någon typ av ytbehandling för utseende och som skydd. Om alla möbler avlägsnats innan bör det ta några dagar i anspråk. Golvet måste sedan torka ordentligt innan rummet möbleras igen – givetvis med möbeltassar.

Ett pris på golvslipning beror förstås på den mängd arbete som det aktuella golvet kräver. Det handlar både om ytan och svårighetsgraden och de material som används vid ytbehandlingen. Enklast tar du tag i saken genom att kontakta en firma i Stockholm med erfarenhet och kompetens.