Målare i Täby – underhåll och renovering

Om villan du bor i börjar visa tecken på ålder och skador, kan du bättra på underhållet invändigt och utvändigt genom att anlita en firma med målare i Täby.

En äldre människa som bott länge i sitt hus, vill inte gärna flytta bara för att åldern börjar ta ut sin rätt. Men orken räcker inte alltid till för att sköta trädgården som tidigare. Ännu värre kan det vara med själva huset. Tak och fasadbeklädnader drabbas liksom människor av tidens tand och behöver vårdas och skötas om.

Olof och Ester bor i ett äldre hus. Villan är egentligen alldeles för stor eftersom barnen för länge sedan flyttat hemifrån. Men de vill inte lämna sitt älskade hus och flytta till en lägenhet eller till ett äldreboende. Men sådan hänsyn tar inte själva huset. Färgen på fasaden i trä börjar flagna och plåttaket behöver målas.

Målare i Täby för fasad och tak

“Borde ni inte renovera huset innan det är för sent?” frågar en av parets söner vid en släktmiddag. “Jag tror att både fasaden och taket måste ses över och repareras”, fortsätter han. “Om ni inte gör det finns det risk för röta i både fasaden och i bjälklagen”. Olof begriper att sonen har rätt, men vem ska göra det arbetet som nog kommer att bli ganska omfattande?

Sonen föreslår att pappa ska kontakta en firma som har målare i Täby. En målerifirma kan måla huset såväl invändigt som utvändigt. Dessutom har de stor kunskap och erfarenhet av att måla om plåttak. En representant från målerifirman kommer på besök och räknar på uppdraget. Det finns ett antal brädor i fasaden som skadats och även färgen börjar flagna. På taket finns plåtar som måste läggas om, men därefter går det bra att måla taket så att det håller tätt.

Ta kontakt med en kompetent firma inom måleri på https://www.målaretäby.nu.