Firma som är proffs på trapphusrenovering i Göteborg

Med rätt kulör och detaljer kan man skapa ett fint och välkomnande trapphus. Ta hjälp av en firma som är specialiserad på trapphusrenovering i Göteborg.

Ett trapphus ska helst renoveras vart tionde till femtonde år men många väntar tyvärr längre än så. Detta trots att det är väl känt att ett trapphus som fått förfalla ofta upplevs som otryggt och faktiskt i större utsträckning lockar till sig obehöriga. Faktum är att en trapphusrenovering som utförts på rätt sätt höjer värdet på fastigheten. Ser man dessutom till att samtidigt isolera trapphusets fönster och sätta in välisolerade ytterdörrar sänker man också uppvärmningskostnaden.

Men nya lägenhetsdörrar håller inte bara draget och kylan ute, de gör även att man slipper störande ljud från trapphuset samt känna doften av grannarnas matlagning. Då en trapphusrenovering ofta innefattar många olika saker brukar det vara bäst att ta hjälp av en firma som är specialiserad på just trapphusrenovering och som erbjuder totalentreprenad.

Så mycket kostar en trapphusrenovering

Kostnaden för en trapphusrenovering beror på hur omfattande den är och för att få ett exakt pris måste man ta in en offert. En seriös firma kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök, annars går det inte att bedöma arbetets omfattning och lämna en korrekt offert. Men då en trapphusrenovering kan kosta en hel del måste man också ta in flera offerter och jämföra priser.

Det går att spara pengar genom att exempelvis renovera trapphusfönstren i stället för att sätta in nya. Det samma gäller ytterdörrarna till lägenheterna. Men det är viktigt att man också anpassar renoveringen till fastigheten. Tyvärr är det många som slarvar med renoveringen och använder fel typ av färg och liknande för att komma ner i pris. Då gör renoveringen mer skada än nytta och värdet på fastigheten sjunker i stället.

Vad innebär trapphusrenovering med totalentreprenad?

Vid en trapphusrenovering ser man över hela utrymmet, från porten upp till vindsdörren.
Det innebär att man målar tak, väggar, utsmyckningar och snickerier, samt polerar upp och behandlar golvet. Finns det vägg- eller takmålningar, tvättas och restaureras dessa. Likaså brukar man se över elen och byta ut gamla elledningar, samt förbättra belysningen. Har man inte redan bytt till postboxar kan det vara bra att göra det i samband med renoveringen. Genom att byta till ytterdörrar utan brevinkast ökar inbrottsskyddet, samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskar.

Det är viktigt att man väljer rätt färgtyp och måleriteknik vid en trapphusrenovering. En seriös firma tvättar först väggar och snickerier för att lättare kunna hitta den kulör som passar bäst. Ibland skrapar man även bort flera lager färg för att komma ner till originalfärgen. Innan man lägger på ny färg spacklar man och grundmålar. Detta för att få ett riktigt snyggt och hållbart slutresultat.

Skriv ett ordentligt avtal med firman som ska utföra trapphusrenoveringen

Vid en trapphusrenovering i Göteborg är det viktigt att man skriver ett ordentligt avtal med firman som ska utföra renoveringen. Men först måste man ta referenser från tidigare uppdragsgivare och även kontrollera dessa. Då en trapphusrenovering ofta är kostsam kan det vara bra att även kontrollera företagets ekonomi genom att ringa Skatteverket. Skulle företaget gå i konkurs under renoveringen kan arbetet avstanna och man kan i värsta fall behöva göra en ny upphandling.

När man sedan tecknar ett avtal ska detta vara detaljerat och innehålla allt som ska göras i trapphuset och med vilka material och tekniker. På så vis tydliggör man hur det förväntade slutresultatet ska bli och kan på så vis undvika missförstånd. För att inte riskera att renoveringen drar ut på tiden måste det också finnas ett datum i kontraktet då slutbesiktning ska ske.