Dränering av hus i Stockholm

Har ni fukt i källaren och ibland även översvämning? Fukt kan göra huset sjukt och orsaka mögel. Därför ska man inte vänta för länge med att åtgärda dräneringen runt huset i Stockholm.

Bra dränering är viktigt för att huset ska hålla sig friskt och för att husgrunden inte ska vittra sönder. En fuktig källare och husgrund som aldrig riktigt torkar ut, leder ofta till mögelskador i huset och sämre hälsa för de som bor där. Det är markens sammansättning som avgör hur omfattande dränering som behövs. Mark bestående av sand och grus är lättare att dränera än lerjord. Nya hus byggs därför alltid först efter att man har preparerat marken med vattenavledande material. Men det händer tyvärr att det slarvas med markarbetet vid nybyggnation och då måste man i efterhand fixa till dräneringen. Markförhållandena i närheten av fastigheten kan också ha förändrats vilket gör att dräneringen måste bättras på och uppdateras. Men oftast är det äldre hus byggda på lerjord som behöver få dräneringen åtgärdad.

Nyttja rotavdraget vid dräneringsarbete

Då dräneringen är så pass viktig ska man vara noga med vilket företag man anlitar. Ett seriöst företag kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök i samband med offertförfrågan. Men då priserna kan variera mellan olika företag, kan det vara bra att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag. Som privatperson har man också möjlighet att använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden. Innan dräneringsarbetet påbörjas är det viktigt att man skriver ett ordentligt avtal där det klart framgår vad den totala kostnaden är. Läs mer om dränering på denna sida: stockholmdränering.se