Ventilation Stockholm – vanliga frågor

Hur pass stor roll spelar egentligen ventilationen i en bostad, på en arbetsplats och i offentliga miljöer? Svaret är att det handlar om en avgörande faktor. Med rätt ventilation i Stockholm så skapas utmärkta förutsättningar för både en bättre prestation och ett ökat välmående – med sämre sådan så kan man räkna med det motsatta.

Ventilation i Stockholm är en viktig fråga, men tyvärr också en väldigt bortprioriterad sådan där folk i allmänhet dels tenderar att glömma bort den – och dels också se det som en bortkastad investering.

I den här texten tänkte vi titta lite närmare på ventilation och ge tips, råd och information om detta ämne – något vi gör genom att svara på några vanliga frågor som ser ut som följer:

Varför är rätt ventilation i Stockholm viktig?

Vi tillbringar ungefär 90% av vår tid inomhus. Detta gör att vi också måste säkerställa att den luft vi andas är ren och fri från exempelvis föroreningar och olika giftiga ämnen. Dels så måste luften även vara cirkulerande. Har du problem med koncentrationen, med huvudvärk eller med exempelvis yrsel så kan detta tyda på att ventilationen inte når de höjder du ska ha rätt att förvänta dig och kräva. Detta gäller såväl i hemmet som exempelvis på arbetsplatsen.

Hur säkerställer man god ventilation?

Detta är dels en fråga som präglas av ett personligt ansvar där du själv kan kontakta ett företag inom ventilation i Stockholm för kontroll – och för eventuella åtgärder. Dels så finns även lagar och regler att följa. Sedan 1991 är det lag på att villa- och fastighetsägare – inom givna intervaller, beroende på fastighetstyp – ska utföra en OVK-besiktning där en certifierad firma kontrollerar ventilationssystemet och för protokoll över funktion och eventuella brister. Att en OVK måste göras säger en del om dels hur ventilation i Stockholm har sett ut, men även en hel del om vilken viktig fråga det handlar om.