Allt du bör tänka på vid en fasadmålning i Stockholm

Måste man ha bygglov för att måla huset grönt? Vilken färg håller egentligen för blöta vintrar? Det är mycket att tänka på vid en fasadmålning i Stockholm.

Det är mycket att tänka på när man ska måla fasad i Stockholm. Vill du till exempel byta från röd till blå fasad kanske du måste ansöka om bygglov. Vilken färg håller bäst i Stockholms klimat? Vad måste man göra innan färgen åker på? Du vill ju inte behöva göra om jobbet om ett par år.

Genom att ta reda på vilka regler som gäller och vad du själv behöver göra innan du anlitar en målare minskar du risken för att det uppstår problem under arbetets gång. Dessutom sparar du pengar på att arbetet blir gjort korrekt och ordentligt, eftersom en fasad inte behöver målas om oftare än vart tionde år.

Vad gäller om du vill byta kulör vid fasadmålning?

Det första som du behöver ta reda på är vad som gäller för ditt område i Stockholm. Vilken färg man får ha på huset skiljer sig nämligen mellan olika detaljplaner. I vissa områden kanske man får byta till vilken nyans man vill medan det kan vara reglerat i andra områden. Ska du byta kulör? Ta kontakt med kommunen!

Om du inte ska byta kulör, det vill säga om du till exempel ska måla ditt gula hus gult, behöver du inte söka något bygglov. Men om du inte vill ha ett gult hus längre, utan kanske ett grönt hus, kan det krävas ett bygglov. Det enklaste är därför alltid att hålla sig till samma färg som huset redan har.

Ta hänsyn till vädret vid fasadmålning

Det andra som du behöver ha i åtanke är klimatet i Stockholm. Vintrarna är kalla och blöta. Somrarna kan vara varma men är också ganska blöta. Dessutom gör Stockholms läge vid havet att vindar och saltvatten sliter på fasaderna. Det innebär att valet av färgtyp du använder blir viktigt. 

Den gamla färgen måste skrapas bort i tillräckligt stor utsträckning för att den nya ska få fäste. Det kan vara svårt att veta vilken färg som fungerar bäst, eftersom det också beror på vilken färg huset är målat med sedan tidigare. En målarfirma ser det med en gång och kan hjälpa dig att hitta rätt.