Connect with us

Digitalisering

Veidekkes Emile Hamon: ”Branschen har lagt för lite tid på att optimera den tillfälliga fabriken”

Produktivitet, digitalisering och utveckling i byggsektorn. Skriv in orden i sökmotorn och chanserna är goda att Emile Hamon dyker upp i resultaten. Chefen för verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige har en och annan tanke om hur byggbolag och branschaktörer kan jobba för att skapa en mer produktiv, involverande och resurseffektiv byggindustri. 

Published

on

Emile Veidekke

En produktiv byggsektor ligger Emile Hamon varmt om hjärtat. Till det målet återstår en bra bit. Som chef för verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige gör han dock vad han kan för att åstadkomma effektivare materialflöden och förbättrad logistik runt den så kallade tillfälliga fabriken. Resurser ska styras smartare och byggprojektets aktörer samarbeta bättre när Emile Hamon får som han vill.

Produktivitet, digitalisering och utveckling i byggsektorn. Skriv in orden i sökmotorn och chanserna är goda att Emile Hamon dyker upp i resultaten. Chefen för verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige har en och annan tanke om hur byggbolag och branschaktörer kan jobba för att skapa en mer produktiv, involverande och resurseffektiv byggindustri.

I:et i BIM kan bli mycket större

”På ett projekteringsmöte här i Lund frågade vi hur många som kunde tänka sig att rita i 3D. Då var det en fjärdedel som räckte upp händerna och tre fjärdedelar sa nej. Detta var för fem år sedan. Idag hör man i stort sett ingen som säger nej.”

Utvecklingen går framåt, även i byggbranschen som vant sig vid jumboplatsen i diverse digitaliseringsmätningar. Men mycket kvarstår att förbättra.

Emile Hamon har arbetat för Veidekke sedan 2005, först som konsult och sedan 2010 som anställd, med allt från strategiska arbetsprocesser till Lean projektledning och medarbetarinvolvering. Redan under studietiden – Emile är civilingenjör med inriktning väg och vatten – kom han i kontakt med BIM-teknik, building information modeling.

”Jag trodde att i:et skulle vara mycket större i byggprojekten men så är det inte. Det är väldigt lite information, egentligen bara geometrier”, säger han och syftar på att informationen i modellerade byggprojekt ofta inte är så sofistikerad eller exakt.

Tillsammans med BIM Object har Veidekke inlett ett strategiskt samarbete som bland annat ger mer exakt och detaljerad information i byggprocessen.

”Det ställer ju också krav på hur vi köper upp saker och vilka leverantörer vi ska ha centrala avtal med. Och sen måste vi få dem att digitalisera sina produkter.”

Liknelsen mellan byggprocessen och LEGO-bygge är ganska uttjatad i branschen. Men Emile menar att den kan bli verklighet, även om det tar lite tid.

”Det är en uttjatad analogi det här att bygga med LEGO. Men det bör inte vara svårare än att sätta ihop olika byggdelar och kunna få en komplett kostnadsbild.”

Fragmenterade materialflöden hämmar effektivitet i bygg

”För varje projekt så sätter vi egentligen ihop en helt ny organisation. Vi som huvudentreprenör står kanske för 30 procent av organisationen och så står underentreprenörer för 70 procent.”

Ett fragmenterat flöde av material och ett stuprörstänk hos de många olika leverantörer och underentreprenörer som är inblandade i byggprojekten bidrar till längre byggtider än nödvändigt och byggkostnader som sticker iväg. Var och en av de många aktörer som är involverade i ett byggprojekt har sina egna materialflöden och leveranskedjor för ögonen.

”Logistiken är absolut något vi måste se över; vi måste få våra leveranskedjor att hänga ihop för att de ska gå i takt med vår produktion och så vidare”, reflekterar Emile.

”Den tillfälliga fabriken” är ett uttryck Emile ofta återkommer till. Med det menas den fysiska byggarbetsplatsen och organisationen som omger den. I den tillfälliga fabriken finns en tydlig förbättringspotential och bättre styrning av resurser är en avgörande nyckel, enligt Emile.

På samma sätt som ett tillverkningsföretag investerar i fabriker som tillhandahåller komponenter eller byggdelar menar Emile att byggbolag måste investera i förutsättningar för en optimal tillfällig fabrik.

”Branschen har lagt för lite tid på att optimera och förbättra den tillfälliga fabriken. Det är något Jimmy och jag är ganska överens om.”

Jimmy är Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke Sverige. Han delar Emiles fokus på att jobba aktivt för en effektivare bransch. När han i höstas utsåg Emile till chef för verksamhetsutveckling på Sverigenivå sa han så här:

”Det är hög tid att ta klivet in i framtidens byggbransch – och på riktigt lyckas förena ökad produktivitet med ökad kundanpassning. För en sak är säker. Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss.”

”Vi skulle kunna ha superkoll på komponenterna i olika projekt”

Årets Lean-pris 2015 gick till Veidekke som med sitt involverande arbetssätt konsekvent jobbar för ständiga förbättringar; ett arbete Emile varit drivande inom. På frågan om vilken typ av systemstöd som skulle hjälpa honom – och bolaget – skapa förbättringar på de mest affärskritiska områdena säger han så här:

”Ett informationsflöde som hänger ihop mellan alla våra projekt vore önskvärt. Vi skulle ju kunna ha superkoll på vad det är för komponenter vi har stoppat in i våra olika projekt. Det borde bara kunna vara en knapptryckning bort att ta reda på såna saker.”

Många system löser flera problem

Emile berättar att man idag använder en del system; system som vart och ett är bra och löser olika för verksamheten kritiska bitar.

”Problemet är att deras scope är begränsat. Avvikelsehantering hanteras i ett system, risk i ett, inköpssystemet finns i ett annat. Alla tar en tårtbit. Däremellan är något export/import-system eller så pratar systemen inte alls med varandra.”

En riktig och rättvisande kalkyl är också oerhört viktig för att byggprojekt ska bli lönsamt. Utan en bra kalkyl kan det lätt bli dyrt.

”På ett 100-miljoners projekt skulle vi kunna tappa 10-20 miljoner för att vi har kalkylerat dåligt. Ett bra systemstöd för kalkylering är affärskritiskt.”

Veidekke handlar upp över 70 procent av alla inköp och ett tydligt och bra system för detta har stor betydelse. Planering är ett annat kritiskt område.

”Får vi inte våra resurser att vara på rätt plats vid rätt tid – om vi nu mot all förmodan får logistiken att fungera perfekt – så blir det väldigt kostsamt.”

Och om du får önska dig ett digitalt verktyg som gör ditt liv lättare, vad ska det innehålla?

”Det ska hantera kalkyl, kostnadsstyrning, planering, inköp, risk, logistik och materialflöden. De stora tårtbitarna av vad som är affärskritiskt. Fallerar någon av dessa så är risken stor att projektet blir misslyckat.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Digitalisering

Stöddig utmanare med framtidsvision sökes – Jimmy Dahlström om digitalisering av samhällsbyggnad

Published

on

Jimmy Dahlström Regionchef Prolog

Vi rör oss mot varmare tider, golfbanorna öppnar en efter en och körsbärsträden blommar. Så här på senvåren släpper många företag sina rapporter för aktiemarknaden att dissekera.

Jag är personligen väldigt intresserad av aktier och handel med värdepapper.

Noggrant följer jag börsens upp och nedgångar, läser rapporter från företag jag tror på och som jag inte tror lika mycket på.

För er som har varit med ett tag så minns ni säkert att det fanns en tid då handel med aktier var dyrt, något som krävde administration från en bank som de tog ca 300 kr för att göra. En bank tog alltså en avgift utöver courtaget för att faktiskt genomföra handeln i ditt namn.

Många frustade och pustade och var irriterade över den eländiga administrativa avgiften, hur svårt ska det vara att bara ta bort den?

DET GÅR ALDRIG, svarade bankväsendet. Och vi andra, vi fann oss i det.

Tills den dagen någon faktiskt gjorde något åt saken. Stöddiga utmanare som Avanza m.fl. har totalt satt den uråldriga och bakåtsträvande aktiehandeln ur spel och öppnat upp, förenklat, och framförallt minimerat kostnaderna förknippade med värdepappershandel.

Jag märker samma beteende och symptom inom samhällsbyggnad.

Det går inte att bygga billigare, det är markpriserna som är problemet och inget annat, sägs det. Och vi andra, vi finner oss i det. Missförstå mig rätt, markpriserna är såklart en del av problematiken.

Med en högre grad av prefabricering, radikalt ökad digitalisering och tydliga strategier för kostnadsminimeringar genom minskade slöserier kommer samhällsbyggnad att sänka sina kostnader, och det markant.

Nu blir det en del siffror, men håll ut:

I en studie som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst svarar de tillfrågade företagen att de bedömer kostnaden för bristande kommunikation och samarbete till 60 miljarder kronor årligen.

Samtidigt säger hälften av de 300 tillfrågade företagen att kommunikation och samarbete kan förbättras med hjälp av digitalisering. 60 % av de tillfrågade företagen har god kunskap om digitalisering och 40 % anser att de kan göra stora besparingar genom digitalisering. Men lik förbannat så anger endast 35% att de jobbar aktivt med digitalisering i sina verksamhets- och affärsplaner.

Kan detta bero på att det finns en motsvarighet till bankmannen på våra samhällsbyggarföretag som säger att det aldrig går? Och vi alla finner oss i det?

Potentialen finns där.

Var är de stöddiga utmanarna inom digitalisering av samhällsbyggnad?

 

Nyfiken på rapporten Jimmy refererar till? Du hittar den och andra rapporter av Svensk Byggtjänst här.

Continue Reading

Arbetsledning

”Byggbranschen är en stressad bransch”: Annika Pålsson, Midroc Construction

Vilka är de största utmaningarna i projektchef Annika Pålssons arbetsvardag? Varför tror hon att digitaliseringen går så trögt i byggbranschen? Och hur ser hon – och Midroc – till att alla inblandade i projekten har tillgång till rätt information?

Published

on

Annika Pålsson-Midroc-Digitalabyggindustrin

Vilka är de största utmaningarna i projektchef Annika Pålssons arbetsvardag? Varför tror hon att digitaliseringen går så trögt i byggbranschen? Och hur ser hon – och Midroc – till att alla inblandade i projekten har tillgång till rätt information? Vi frågade!

Som projektchef på Midroc Construction är Annika Pålsson van vid att ta hänsyn till allt från arbetsmiljö till klimatpåverkan, ekonomi, tidplaner och, förstås, kvalitet. Under tiden byggprojekten pågår, men också för vad som sker efteråt. Estetiska hänsyn ska tas, buller- och ljudkrav ska mötas och brandsäkerheten ska vara tillfredsställande.

”Den största utmaningen som ledare i byggbranschen är att det är väldigt många faktorer att ta hänsyn till. Men det är också den bredden som gör jobbet så roligt. Och inget projekt är det andra exakt likt!”

Möten sprider information till underentreprenörer

Många ansvarsområden gör det viktigt att ha koll på informationsflödena: har underentreprenörer informationen de behöver, när de behöver den? Vet alla vad de ska göra, när och hur? Annika upplever inte några direkta problem på området.

”Vi har bland annat morgonmöte ute på arbetsplatserna varje dag och samordningsmöten varje eller varannan vecka beroende på vilket skede bygget befinner sig i. Vi går också igenom avtalen noggrant, har startmöten och är noga med att skriva mötesprotokoll. Vi kommunicerar ut dem digitalt och vi kör också med digitala beslutslistor.”

För att de olika arbetsgrupperna på byggarbetsplatsen ska ha lättare att komma igång med samarbetet brukar Midroc Construction också se till att ha kick-offer. Det gör man när de flesta underentreprenörer är upphandlade och man passar då också på att kommunicera Midrocs kärnvärden, och andra viktiga parametrar för projektet.

”Kommunikation är alltid lättare när folk trivs och vågar fråga och diskutera! Man måste bygga upp andan att ingen ska gå förbi ett problem utan att rätta till det eller säga ifrån till projektets ledning. Engagemang är A och O.”

Stressad bransch har svårt att se vinster på sikt

Byggbranschen har länge dragits med låg digitaliseringsgrad och många byggbolag har fortfarande svårt att släppa taget om pappret som metod för dokumentation och viktig information. Varför tror Annika att det är så?

”Jag tror att byggbranschen generellt är en ganska stressad bransch. Många kör nog på med det de kan, istället för att byta till något som de vet att de långsiktigt sparar tid på.”

På Midroc menar Annika att man kommit långt med digitaliseringen men hon understryker att det finns mer att göra och mycket är på gång. BIM håller på att introduceras i bolaget, vilket hon tror kommer göra stor skillnad.

”Vi har allt i datorn på gemensamma plattformar så att alla som behöver kommer till allting smidigt och fort. Vi kan också snabbt hoppa in för varandra vid frånvaro. Vi kör bland annat visuella digitaliserade projekteringar som har gett bra resultat och underlättar mycket för oss som projekteringsledare.”

Hur digitala underentreprenörerna som Midroc arbetar med är skiljer sig mycket åt.

”Det beror oftast på hur stora bolagen är och hur intresserade ägarna eller cheferna är.”

Att fortsätta arbeta som man är van att arbeta – trots att stora vinster i tid och pengar väntar bortom inlärningskurvan – är en av anledningarna Annika ser till att bygg varit så sent på digitaliseringståget. Produkter som skiljer sig åt, är en annan faktor hon tror bidrar.

”Även när husen i sig är lika så är förutsättningarna och de parametrar som finns runtom så gott som aldrig exakt samma. Mycket handpåläggning måste göras av människor som baseras på erfarenhet och kunskap för att datorprogrammen ska få ut rätt resultat.”

Annika Pålsson, projektchef Midroc Construction

Annika Pålsson menar att bygg är en stressad bransch.

Trivsel underlättar kommunikation på bygget

Annika ser stora möjligheter för branschen att utvecklas. Gemenskapen på Midroc nämner hon som en bidragande orsak till att hon ser positivt på branschens framtid.

”Det är väldigt många trevliga och glada människor i den här branschen som gör jobbet roligt varje dag! Utmaningarna är svårigheten men de är oftast också det roliga. Löser man det tillsammans blir det ännu bättre.”

Som projektchef ansvarar Annika för att driva byggprojekten på Midroc Construction framåt. Hon beskriver sig själv som en ”doer”, en egenskap hon tycker lämpar sig särskilt väl i byggbranschen. Att trivas på jobbet och ha kul tillsammans med kollegorna leder till bäst slutresultat, menar hon.

”Jag brinner för laganda, starka team och att få saker gjorda. Gärna så effektivt som möjligt. Så klart utan att tumma på säkerhet, kvalitet och miljö.”

 

Continue Reading

Digitalisering

Bara jordbruk mindre digitalt än byggbranschen

Som om det inte vore nog att förknippas med machokultur och konservativa synsätt beskylls byggbranschen för att arbeta omodernt. Men siffrorna talar ett tydligt språk. Byggbranschen ligger långt efter de flesta andra branscher när det gäller investeringar i informationsteknik: mindre än en procent av branschens omsättning går till IT-investeringar, vilket kan jämföras med 3,5 till 4,5 procent i bil- och flygindustrin.

Published

on

Bygg digitalisering Fieldly

Som om det inte vore nog att förknippas med machokultur och konservativa synsätt beskylls byggbranschen för att arbeta omodernt. Men siffrorna talar ett tydligt språk.

Byggbranschen ligger långt efter de flesta andra branscher när det gäller investeringar i informationsteknik: mindre än en procent av branschens omsättning går till IT-investeringar, vilket kan jämföras med 3,5 till 4,5 procent i bil- och flygindustrin. Jordbruk och jakt är de enda branscher med lägre digitaliseringsgrad än byggbranschen.

Byggbranschen är en av våra absolut viktigaste samhällsbärande branscher. Utan en stark och välmående byggbransch kommer de flesta av våra stora och kritiska samhällsutmaningar inte att lösas och hundratusentals arbetstillfällen riskeras.

Om byggbranschen globalt ökar produktiviteten med så lite som en procent kan så mycket som 100 miljarder dollar sparas varje år.

Digitalisera bygg nu eller få problem

Ökad konkurrens om uppdrag från såväl nationellt och regionalt som lokalt håll, svårigheter att hålla tidplaner, att fakturera i tid och att fakturera på korrekta grunder är utmaningar som relativt lätt avhjälps genom att hanteras och rapporteras i realtid i ett digitalt verktyg.

Hantverkare tvingas ofta till tidskrävande avbrott i arbetet. För att ta reda på vad som ska göras och vad som gäller måste de pausa arbetet och söka upp information. Frågor som i många fall kan besvaras av tillgång till relevant och korrekt information i ett verktyg som han eller hon garanterat alltid bär med sig, telefonen.

Platschefer och arbetsledare har i sin tur svårt att snabbt överblicka arbetet i realtid och lägger tid på att bilda sig en aktuell uppfattning när han eller hon istället enkelt kan få detta genom rapporter i telefonen. Han eller hon kan också sätta in åtgärder för att lösa befintliga problem eller förebygga problem som är under uppsegling istället för att lösa dem när de redan är ett faktum.

Varför sådant motstånd mot digitalt arbete inom byggbranschen?

En ovilja att investera i teknik som ska ge framtida avkastning är sannolikt ett av de främsta skälen. Stegvisa förbättringar är metoden som byggbranschen slagit in på, troligtvis på grund av en gammal vana att betrakta varje enskilt projekt som unikt.

Föreställningen att ny teknik är komplex och svårimplementerad bidrar också till motviljan att arbeta digitalt. Båda argumenten har dock förlorat bärkraft och tiden är inne att för ett större kliv.

De flesta projekt är idag inte särskilt unika; många egenskaper återkommer från projekt till projekt. Ny teknik behöver inte vara särskilt komplex. Och den behöver definitivt inte vara svår att använda.

Krav på lönsamhet i byggprojekt driver fler att digitalisera

Incitamenten att investera i ny teknik har – hittills – inte heller kommit utifrån i lika stor utsträckning som den gjort för en rad andra, mer digitaliserade, branscher. Skola och utbildningsväsende är ett exempel på en typ av verksamhet där begränsade ekonomiska resurser inte godtagits som skäl för att avstå investeringar i digital teknik. Trycket från elever, föräldrar och omvärlden att använda modern teknik som en del av den ordinarie verksamheten går inte att stå emot.

Drivkraften att digitalisera byggbolag kommer istället sannolikt att komma ur behovet att mäta sig med konkurrenterna och ökande internt missnöje med dåliga arbetsprocesser. När allt fler byggbolag effektiviserar sina arbetsflöden hamnar de som fortsätter hantera arbetet med handpåläggning allt mer på efterkälken.

Verksamheter som länge dragits med sviktande lönsamhet har inte sällan dåliga arbetsflöden och brister i informationsdelning. De har oftast mycket att tjäna på en övergång till digitala arbetsverktyg utformade för optimal processhantering.

Användargränssnitt måste vara ”förmansvänliga”

Det finns idag flera kostnadseffektiva system utformade för mobiltelefoner och tablets. Hur många av dem som är utvecklade för att passa en hantverkare, en platschef och en projektledare är däremot mer oklart. McKinsey tillhör förespråkarna av vad de kallar för ”förmansvänliga” appar och verktyg.

En förmansvänlig eller byggföretagarvänlig app innehåller inte bara de funktioner som respektive yrkeskategori behöver utan är också utformad för att exempelvis en målare med några enstaka tryck på mobiltelefonen ska kunna skapa och skicka iväg en tidrapport eller signera en arbetsorder.

Fördelarna med att arbeta digitalt blir kännbara först när merparten av organisationen använder verktyget. Det är därför av yttersta vikt att det digitala verktyget implementeras på alla nivåer i företaget. Världens bästa verktyg gör ingen skillnad om det inte används.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.