Connect with us

Digitalisering

Varför Digitala Byggindustrin?

Digitala Byggindustrin vill vara med och spegla byggbranschen, med betoning på det positiva, på det nytänkande. Med fokus på byggbranschen som den är: viktig, gammal, nytänkande och konstruktiv.

Published

on

Digitala Byggindustrin

Säg ”byggbranschen” och fråga valfri person vad han eller hon tänker på. Ord som konservativ, omodern, mansdominerad och kanske även sexistisk blir ofta svaren. Med Digitala Byggindustrin vill vi vara med och lyfta fram andra sidor av svensk och europeisk byggbransch. Man ska inte blunda för problemen – för problem och utmaningar finns definitivt – men vi vill rikta strålkastarljuset mot det vardagliga, det positiva, det konstruktiva och det bästa med byggbranschen.

Ett steg framåt varje dag

Varje dag, i alla städer, tätorter och byar på landsbygden stiger byggingenjörer, projektledare, platschefer och hantverkare upp i ottan. Varje dag muras, målas, spikas, slipas och kontrollbesiktigas det på byggprojekt runtom i landet. Varje dag räknas det på anbud, skickas och accepteras offerter, varje dag ritas bostadshus, villor och lägenheter och varje dag skrivs det byggdagbok.

Det är detta Digitala Byggindustrin vill fånga. Vardagen. Sättet att arbeta. Utveckling. Framsteg. För det är i vardagen och i det småskaliga det sker. Varje dag. Det är på byggarbetsplatsen och på huvudkontoret som en yngre generation, kvinnor, de med annan bakgrund än svensk, och de som varit i branschen i trettiofem år tar stegen mot en annan, ny, riktning. Lite samma, lite nytt. Lite som det alltid har varit, och lite nytt och modernt. Förändring sker inte över en natt, det är sedan gammalt.

Digitala Byggindustrin vill vara med och spegla byggbranschen, med betoning på det positiva, på det nytänkande. Med fokus på byggbranschen som den också är: viktig, gammal, nytänkande och konstruktiv.

Låt oss göra en sak klar: vi gillar det digitala

På Digitala Byggindustrin tror vi att framtidens byggbransch är digital. Vi ser att bolag som anammat digitala arbetsverktyg och arbetsflöden ökar lönsamheten, blir mer effektiva och får ökad arbetsglädje.

Vi vet också att byggbranschen tillhör våra minst digitaliserade branscher. Vi vet att alla inte påbörjat sina digitala resor. Vi vet att vi idag inte har en digitaliserad byggindustri. Det är en bra bit kvar. Men det är nu det händer. I det lilla, och varje dag, i varje bolag.

Många små steg för enskilda byggföretagare blir till stora steg för byggindustrin. Resan mot en digital byggindustri börjar här.

Vi hoppas att ni vill följa med på resan. På Digitala Byggindustrins sajt hittar du artiklar, reportage och fördjupningar inom bygg, projektledning, smart projekthantering och, såklart, digitala arbetssätt och metoder. Här möter du personerna bakom byggbolagen. Personerna som tar steg i en positiv, konstruktiv och smart riktning.

Känner du någon som jobbar för en bra, modern, digital eller inkluderande byggbransch? Tipsa vår reporter.

Digitala Byggindustrin drivs av Fieldly, projekthantering för smartare byggbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digitalisering

Digitalisering gör klimatdeklaration för byggprojekt lättare

Published

on

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att de kostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Martin Erlandsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göra klimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt för alla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sätt än den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de i framtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration på köpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj på NVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingssteg kommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallade miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genom att man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom ändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här

Continue Reading

Digitalisering

”Många tror att steget att digitalisera sin verksamhet är mycket större än det faktiskt är”

Published

on

Christer Carlsson, projektledare på Byggnads, leder ett kompetensutvecklingsprojekt där digitalisering är en viktig del. Europeiska socialfonden har beviljat 35 miljoner kronor för projektet där små och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen ska få stöd, inspiration och nykunskap.

– Vårt uppdrag i projektet är att stå på tre ben: yrkesutbildningsfrågor, likabehandling och icke-diskriminering samt digitalisering, förklarar Christer.

Trettiosex bolag deltar i projektet och Christer ser att många av deltagarna har gemensamma utmaningar. Datorvanan är inte så stor och intresset för att ta till sig nya tekniska lösningar behöver öka.

– De som driver de här företagen är ofta hantverkare i grunden. Man tar sig aldrig riktigt tid att lära sig datorer och hankar sig fram. Många tror också att steget att digitalisera sin verksamhet är mycket större än det faktiskt är.

Christer menar att det är vanligt att mindre och medelstora byggföretagare underskattar sin förmåga. Alla verktyg som kommer ut på marknaden blir lättare och lättare att hantera, säger han.

– Man tror ofta att det kommer vara dyrt att digitalisera och att startsträckan är lång. Men utvecklingen ser inte ut så.

Företagen som Byggnads och Christer är i kontakt med har flera behov som skulle kunna lösas av bra tekniska verktyg. Kommunikation med medarbetare, avvikelserapportering och delning av information är viktiga komponenter i ett byggföretags vardag. 

Att ta ett steg i taget och inte digitalisera hela verksamheten på en gång är Christers rekommendation till byggföretagaren som är i startgroparna på sin digitaliseringsresa. Själv är han övertygad om att digitaliseringen kommer förändra byggbranschens yrken radikalt de kommande tio åren.  

Tidigare har han studerat vad som händer med hantverkare när man för in ny teknik i deras vardag. Han tycker sig se två tänkbara framtidsscenarion. Antingen dräneras byggyrkena på kunskapsinnehåll och blir ganska innehållslösa yrken som folk bara stannar i en kortare tid. Eller så fyller man yrkesarbetares vardag med innehåll såsom exempelvis planering och projektledning istället, menar han. Det senare gör man effektivt med ett smart digitalt verktyg.

– Man kan utveckla yrkena och den möjligheten finns för byggbranschen också, men det beror helt hur företagen hanterar utvecklingen.

Continue Reading

Digitalisering

Företrädare i byggbranschen delar erfarenhet av digitalisering

Published

on

Syftet med eventet “Connecting the Dots” är att ge aktörer i byggbranschen chans att utbyta erfarenheter kring digitalisering och att nätverka.

Eventet, som arrangeras av Fieldly, BIM Object och Unicorn Titans den 16 maj, kommer inte innehålla några direkta företagspresentationer utan fokuserar på hur man kan koppla ihop de många olika delar och perspektiv som finns att med hjälp av digital teknik lösa viktiga delar av ett företags verksamhet .

  • Emile Hamon, verksamhetsutvecklare på Veidekke Sverige, delar med sig av deras digitala resa
  • Oscar Berg berättar om hur du skapar en digital målbild för din verksamhet
  • Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF Fastigheter delar deras digitala resa
  • Mikael Hägerström från Spotscale berättar om verktyg för APD-planering

Mer om Connecting the Dots hittar du här.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.