Connect with us

Svensk byggbransch

Vad tycker du om byggbranschen? 3 frågor – 3 svar

Published

on

Vilken uppfattning har gemene man om byggbranschen? Är det en bransch man kan tänka sig att jobba i? Digitala Byggindustrins reporter stoppade tre helsingborgare på stan och frågade vad byggbranschen får dem att tänka på.

Vad tänker du när du hör ”byggbranschen”?

Eva Boltenstern:
Spännande. Det byggs mycket nytt och det behövs också. Jag kan tycka att det byggs för lite hyresrätter. Och här i Helsingborg är byggandet lite osynkat. Man river upp gatorna hela tiden och bygger lite här och där hela tiden.

Kerstin Graneli:
Nybyggnation, renovering.

Stefan Qelthin:
Det händer mycket just nu. Det är mycket action.

Eva Boltenstern-Digitala Byggindustrin

Eva Boltenstern skulle kunna tänka sig att jobba inom byggbranschen.

Är byggbranschen en bransch du skulle kunna tänka dig att jobba inom?

Eva Boltenstern:
Ja, det skulle jag kunna tänka mig.

Kerstin Graneli:
Nej.

Stefan Qelthin:
Nej, jag jobbar inom mjukvaror. Jag är nöjd där.

Byggbranschen som arbetsplats lockar inte Kerstin Graneli.

Tycker du att byggbranschen verkar vara en modern bransch?

Eva Boltenstern:
Njae. Jag tror den skulle behöva spotta upp sig.

Eva Graneli:
Nej, jag tror den är ganska bakåtsträvande.

Stefan Qelthin:
Ja, den verkar nytänkande. Jag tittar ut över SeaU varje dag och ser att det går fort framåt. (SeaU är ett bostadskvarter i centrala Helsingborg under byggnation, reds. anm.)

Stefan Qelthin jobbar med mjukvaror men tycker byggbranschen verkar nytänkande.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Svensk byggbransch

Wästbyggs nya utvecklingschef: ”Vi måste våga titta på andra branscher och inspireras”

Från och med februari 2019 blir Anders Hinn ny utvecklingschef på Wästbygg AB. Det är en ny tjänst i inom företaget och Anders Hinn, som nu är affärschef Region Syd på Wästbygg, kommer i sin nya roll ingå i ledningsgruppen och ansvara för utvecklingsfrågor ut ett bolagsövergripande perspektiv.

Published

on

Anders Hinn-Digitala Byggindustrin

– Jag har ju delvis drivit dessa frågor på lokal nivå, och det ska bli spännande att få möjlighet att göra detsamma på nationell nivå, säger Anders Hinn.

Tillsammans med företagets hållbarhetsansvarige blir hållbarhet en fråga som kommer ligga på utvecklingschefens bord, och Anders Hinn ser hållbarhetsfrågan som en av de stora utmaningarna att ta tag i både för Wästbygg och för byggbranschen generellt.

– Det ska kännas ”wow!” att jobba hållbart, och vi har ett viktigt jobb framför oss att få med alla, från kund till medarbetare, på tåget.

Andra frågor som Anders Hinn kommer hjälpa företaget att driva är bland annat jämställdhet och likabehandling och utvecklingen mot att bli ett än mer digitaliserat företag.

– Digitaliseringen har ju slått igenom inom i princip alla andra branscher utom bygg fullt ut. Vi måste våga titta på andra branscher och inspireras. Varför funkar vissa saker där, men inte i vår bransch? Vad gör de som vi kan ta till oss? Men man kan också vända på det och fråga sig vad vi gör, som andra branscher kan dra nytta av, säger Anders Hinn.

– Utvecklingen går så förbaskat snabbt, vi kan inte bara rulla på i samma gamla hjulspår. Vi måste fundera på hur vi kan bli mer effektiva i våra processer, och hur vi kan få med våra duktiga medarbetare i detta förändringsarbete.

Ett längre reportage med Anders Hinn hittar du här.

Continue Reading

Svensk byggbransch

Hållbart bygg i fokus på Framtidsbygget 2018 i Helsingborg

Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid? Framtidsbygget 2018 i Helsingborg tog ett brett grepp på hållbarhetsbegreppet.

Published

on

Framtidsbygget-Sveriges Byggindustrier-Carin Stoeckmann

Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid? Framtidsbygget 2018 i Helsingborg tog ett brett grepp om hållbarhet. Gunnar Hagman berättade om Skanskas färdplan mot klimatneutral byggproduktion och entreprenörsansvar, säkerhet, energi och digitalisering stod i fokus på scen såväl som i många och engagerade diskussioner.

20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från byggbranschen. Den som stannar upp några sekunder och tar in detta faktum förstår snart att hållbart byggande måste upp för diskussion. Och diskussioner och lärorika anföranden blev det gott om under 2018 års upplaga av Framtidsbygget i Helsingborg, i regi av Sveriges Byggindustrier. Carin Stoeckmann, i egenskap av ordförande i Byggföreningen Nordvästra Skåne, och Eva Hammarbäck, chef för Sveriges Byggindustrier Helsingborg, stod för inbjudan.

2045 ska Skanskas produktion vara klimatneutral. Det betyder att all produktion, leveranser till och från byggarbetsplatserna och framtida drift och underhåll inte ska belasta vårt gemensamma klimat och miljö. Det är en ambitiös målsättning som enligt Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman, är fullt realistisk.

– Till 2030 kan vi halvera vår klimatpåverkan med teknik som redan är känd. För att nå noll 2045 måste vi tro att innovationer inom bränsle, stål och cement kommer, sa han under sitt anförande.

Gunnar Hagman-Skanska-Framtidsbygget

Skanska Sveriges vd, Gunnar Hagman, önskar upphandlingar som ställer klimatkrav.

Gunnar Hagman tog också upp att kolfritt stål kommer börja testas för att under 2025 kunna vara redo att levereras i industriell skala. Transporter körs redan idag i stor omfattning med andra bränslen än koldioxid-utsläppande.

Gunnar Hagman har flera uppmaningar till politiken. Långsiktiga lagkrav, klimatdeklarationer, och upphandlingar som ställer klimatkrav är några. Fler och mer innovationsupphandlingar och tidigare och bättre dialog mellan beställare och näringsliv diskuterades bland Framtidsbyggets deltagare.

Om minskning av energiförbrukningen i våra hus och byggnader var det vi talade mest om för några år sedan är frågan hur vi bäst minskar utsläppen förknippade med byggproduktion hetast idag. Skanska gör exempelvis klimatkalkyler på alla projekt och har precis avslutat byggandet av fyra klimatneutrala pilothus av radhustyp i Malmö.

Carina Utterström Mace och Gustaf Gedda, båda jurister vid Sveriges Byggindustrier pratade om innebörden av entreprenörsansvar, och hur ny kortstandard för ID06 förbättrar säkerheten kring vem och vilka som faktiskt befinner sig på byggarbetsplatsen.

Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare vid Sveriges Byggindustrier, påminde om att byggbranschen ofta hamnar högt upp i mätningar över trivsel på arbetsplatsen. Branschen har till exempel mycket låg sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa. I byggbranschen handlar istället ohälsotalen ofta om förslitningsskador.

– Det är mycket varierande arbetsdagar, man har ofta stort handlingsutrymme och stor möjlighet att påverka och hitta olika lösningar på utmaningar.

Den andra sidan av myntet är riskerna med att yrkesarbetare har stort eget handlingsutrymme och förväntas lösa många uppgifter i takt med att de uppstår. Moment som många gånger är riskfyllda och där säkerhetsföreskrifter och riskbedömningar ibland frångås eller rentav saknas.

Charlotta slog ett slag för arbetsmiljöns betydelse i anbudsförfaranden.

– En god arbetsmiljö är en konkurrensfördel.

Hugo Jystrand, VDC-ingenjör vid Veidekke, slog ett slag för digitaliseringens fördelar och berättade om företagets arbete med BIM, robotisering och effektivisering av arbetsprocesser. Kopplingen mellan digitalt arbete och hållbarhet blir tydlig när en byggnads samtliga komponenter och innehåll går att ”besöka” och när fysisk materia kan analyseras digitalt innan den blir praktisk verklighet.

Hugo Jystrand-Veidekke-VDC

Hugo Jystrand, Veidekke, om att byggbranschen har mycket att vinna på att digitaliseras.

För att få upp takten i digitaliseringen av branschen menar Hugo att branschens aktörer måste släppa på prestigen och öppna upp för fler bolagsöverskridande samtal om branschgemensamma utmaningar. Även han efterlyste mer klimatsmarta krav vid upphandlingar.

– Beställare som ställer krav kommer ge andra resultat.

Om Framtidsbygget

Framtidsbygget arrangeras av Sveriges Byggindustrier i syfte att tillhandahålla en mötesplats för verksamma inom samhällsbyggnadssektorn, främja ett ökat byggande i sund kokurrens och skapa en väl fungerande arbetsmarknad.

Continue Reading

Svensk byggbransch

Fortsatt nedåt för bostadsbyggandet

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att bostadsbyggandet under de första tre kvartalen i år minskat med 16 procent, jämfört med samma period förra året.

Published

on

Bostadsbyggande Digitala Byggindustrin

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att bostadsbyggandet under de första tre kvartalen i år minskat med 16 procent, jämfört med samma period förra året. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat möjligheterna för många att köpa en bostad vilket påverkar bostadsbyggandet negativt, menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. Hon varnar för att nedgången kan smitta av sig på hela den svenska ekonomin.

– En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år, säger BI:s vd Catharina Elmsäter-Svärd i en skriftlig kommentar.

Under de första tre kvartalen i år påbörjades 39 100 bostäder, jämfört med 46 700 bostäder i fjol, enligt SCB:s siffror. Statistiken släpar något, så årets siffror är uppräknade med 6 procent. Av de påbörjade lägenheterna finns 30 700 i flerbostadshus. Det är 18 procent färre än under motsvarande period 2017. Preliminärt var cirka 57 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 8 400 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 11 procent jämfört med de tre första kvartalen 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 800 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 230 lägenheter under motsvarande period 2017. Av dessa är knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och drygt 8 000 småhus. Byggandet av bostäder i flerbostadshus dalar därmed kraftigast.

Byggmarknaden utgör en betydande del av hemmamarknaden för svensk tillverkningsindustri. Sveriges Byggindustrier flaggar för att detta faktum gör att inbromsningen i bostadsbyggandet riskerar ge särskilt allvarliga följdeffekter för tillväxten i svensk ekonomi.

Tittar man på den regionala fördelningen upptäcker man stora variationer. Göteborg och Malmö håller uppe bostadsbyggandet av storstadsregionerna. I Storgöteborg ser man till och med en ganska kraftig ökning – plus 17 procent. I Storstockholm faller däremot bostadsbyggandet med besked – minus 40 procent.

Kraftiga minskningar hittar man även i bland annat Uppsala, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Värmland, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten. Regioner där bostadsbyggandet däremot har ökat rejält under perioden är Gävleborg och Dalarna.

Värt att notera är dock att bostadsbyggandet fortfarande ligger  på en mycket hög nivå sett i ett 20-årsperspektiv.

Källa SCB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.