Connect with us

Experterna

Stora samhällsproblem väntar utan bättre produktivitet

Published

on

Jimmy Dahlström Regionchef Prolog

Personligen blir jag nästan alltid lite sentimental när det vankas semester. Det är som en naturlag, det går inte att motverka. Så jag tänkte ägna några rader åt att hylla min gamla handledare och föreläsare på Chalmers Tekniska Högskola, Per-Erik Josephson.

Per-Erik har tyvärr gått ur tiden alldeles för tidigt, men han var och kommer för alltid att vara en stark kraft för innovation och utveckling inom samhällsbyggnad. Han släppte mängder med artiklar och publikationer där lejonparten visade på den enorma potential som finns i vår bransch vad gäller kostnadsminimering genom att vi tar bort slöserier. Även om Per-Erik gått ur tiden är vi flera som kämpar vidare för att förändra vår bransch utifrån dessa parametrar. Jag ser mig själv som en av dem.

Ni som följer mina krönikor vet att frågan kring branschens produktivitet är något jag brinner väldigt mycket för. Och det är inget som ska stickas under stol med att jag gärna genomför konsultuppdrag inom området. Men för mig finns även något mycket mer elementärt bakom mitt brinnande engagemang för produktivitetsfrågan.

Jag hävdar att vi, om vi inte kraftsamlar tillsammans i denna fråga, kommer få stora samhällsproblem framöver. Bostadsmarknaden kommer att fortsätta vara instabil, vilket sätter bankerna i gungning. Detta leder till orolighet och instabil hushållsekonomi.

I det långa loppet kommer vi givetvis att ha eftersatt infrastruktur och byggande vilket får konsekvenser på hållbarheten i samhället såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Vi kommer fortsatt att ha de dyraste byggarbetsplatserna i Europa. Sedan 2008 har vi i samhällsbyggnad haft en negativ produktivitetsutveckling om 17 procent. Motsvarande period för tillverkningsindustrin visar på en 25 procentig ökning.

Låt oss tänka oss att allting var 25 procent bättre, då hade;

  • den genomsnittliga semestern varit 31 dagar istället för 25
  • medellivslängden i Sverige varit 102 år
  • en hantverkare hade inte i snitt lagt 11 timmar på att hämta, leta och vänta på material i byggbranschen. De hade lagt 8 timmar.
  • den genomsnittliga produktionskostnaden för hela Sverige hade inte varit 45 000 kr per kvadratmeter, den hade varit 34 000 kr.

Den här typen av jämförelser är givetvis banala. Men min ståndpunkt är och har under en tid varit att:

  • alldeles för många av entreprenörerna runt om i landet fokuserar alldeles för mycket på kortsiktiga ekonomiska besparingar. Sänkta lönekostnader och billigare materialval står i fokus istället för långsiktig kostnadsminimering för att få bukt med slöserier som går att finna i deras processer.
  • alldeles för många av landets beställare har en svag eller ingen ställning/kompetens kring produktivitetsfrågan. Det får till konsekvens att ingen beställare ställer krav på marknaden. Det som Ikea gjort till sin stora framgångsfaktor existerar inte inom samhällsbyggnad.

Jag har brottats, bråkat och tjatat om denna fråga i många år. Jag kommer att fortsätta. Det hade Per-Erik gjort.

För utvecklingen är vital för samhällets utveckling.

Jag ska föra arvet vidare.

Så räkna med att höra mer från mig i denna fråga när du kommer tillbaka från hängmattan i sommar.

Trevlig sommar!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Experterna

Jimmy Dahlström, Prolog: ”ingen förändring sker om du inte förstår varför”

Det många missar i sin iver att förändra är att på djupet rota anledningen till att saker och ting ska ändras framgent. Att förklara för sig själv eller sin omgivning varför en förändring ska ske och vad som finns på andra sidan – på det ännu grönare gräset – är det viktigaste steget att ta innan resan börjar.

Published

on

Jimmy Dahlström-Experterna

Förändring är otroligt svårt, och då pratar jag inte specifikt för oss verksamma inom samhällsbyggnad. Vi människor gillar generellt sett inte förändringar. Vi är flockdjur som gillar förutsägbarhet och att ha en trygg kontext i vilken få eller inga förutsättningar ändras från dag till dag. Det kan låta lite dystert men så är det.

Det många missar i sin iver att förändra är att på djupet rota anledningen till att saker och ting ska ändras framgent. Att förklara för sig själv eller sin omgivning varför en förändring ska ske och vad som finns på andra sidan – på det ännu grönare gräset – är det viktigaste steget att ta innan resan börjar.

Utan en genuin förståelse för problembilden, och en tydligt uppmålad bild av hur tillvaron ser ut när förändringen är genomförd, kommer kraften att genomföra förändringen inte att vara tillräcklig. En organisation kan ta in hur många duktiga konsulter som helst, du kan anlita den bästa personliga tränaren du kan hitta för pengar, energin att driva igenom förändringen kommer avta om målbilden inte är solklar.

På samma sätt fallerar de flesta förändringsarbeten om förändringarna inte är rotade i en problematik som ska åtgärdas. Om du mår bra, har en fin tillvaro varför ska du då ändra din träningsrutin? Om du däremot sällan eller aldrig uppnår dina mål och har hittat att detta beror på din träningslängd så vet du vad som ska ändras.

Ett annat hinder som många snubblar på är ihärdighet. Att förändra något oavsett vad det är tar tid. Det krävs långsiktighet och uthållighet. Om du går till gymmet en gång och sedan går hem och tittar dig själv i spegeln så kommer du inte att se något resultat. En ledare som provar en ny metod kommer inte att märka skillnad i gruppens dynamik efter första veckomötet.

Oavsett om det gäller sänkta produktionskostnader, kortare ledtider eller ett ökat välmående genom träning så är mitt råd att lägga ner mycket mer tid i utredande skeden av förändringsresan än du tror. Det har du tillbaka många gånger om senare.

Kan du svara tydligt på följande frågor har du bra förutsättningar att lyckas:

  • Vilket problem/utmaning ska förändringen lösa?
  • Vilka resultat kan du verifiera när du är klar?
  • Har du en realistisk tidsplan med uppföljbara delmål?
Continue Reading

Experterna

Viktor Davidov, BIMobject: ”Ju fler kockar, desto bättre soppa”

Med dagens digitala verktyg har vi en fantastisk möjlighet att involvera väldigt många fler kompetenser när ett byggprojekt ska utformas. Poängen med LEAN är att förbereda så mycket som möjligt för nästa mottagare för att minimera icke värdeskapande arbete (så kallat slöseri). Och det är här begreppet “ju fler kockar desto bättre soppa” kommer in.

Published

on

Viktor Davidov header-2

När jag började på Ericsson pratade ingen om LEAN. Alla bara gjorde det istället, och lärde alla nya medarbetare att det här är arbetssättet och varför det är viktigt.

När jag började på NCC påstods att man gjorde LEAN eller skulle börja göra, men ingen berättade varför. Det fick konsekvensen att väldigt få faktiskt på riktigt levde som man lärde.

Poängen med LEAN är att förbereda så mycket som möjligt för nästa mottagare för att minimera icke värdeskapande arbete (så kallat slöseri). Och det är här begreppet “ju fler kockar desto bättre soppa” kommer in.

Med dagens digitala verktyg har vi en fantastisk möjlighet att involvera väldigt många fler kompetenser när ett byggprojekt ska utformas. I tidigare krönika nämnde jag hur fönsterprojekteringen och upphandlingen av fönster effektiviserades markant med hjälp av att fönstrens digitala tvillingar används. Leverantören av fönstren medverkade också i projektet. Ju fler kockar vi blir, desto mer rätt blir det från början, och det är den digitala teknologin som möjliggör insamlingen av kunskapen och informationen. Också känt som ByggnadsInformationsModell.

Om vi sen även gör som kockarna, att vi lagar maten flera gånger, smakar av och testar, innan vi serverar den till kunderna så kan vi allokera om tiden. Från slöseri till värdeskapande aktiviteter. Även detta stavas BIM, ByggnadsInformationsModell. Simulera, förutsäg och analysera slutprodukten i datorn innan du bygger den i verkligheten. Så gör redan andra branscher, och nu har turen kommit till oss i samhällsbyggarsektorn.

Vi har pratat länge om BIM, vi har pratat länge om många kockar. Nu är det dags att på riktigt börja göra något. Mitt tips är att involvera tillverkarna av byggprodukter. För om det är några som kan sina ingredienser så är det ju självklart de som odlar dem.

Continue Reading

Experterna

”Vi i branschen måste bli bättre på att lämna gamla roller” – Jimmy Dahlström, Prolog

Projekten tenderar att alltid hamna i tidsbrist, det är inget nytt, det är nästan så att vi har permanentat det tillståndet. Att alltid ha bråttom till något är det vanliga.

Published

on

Jimmy Dahlström-Experterna

”Jag kan köpa allt, men jag kan inte köpa tid.” Så sa Warren Buffett, en av historiens mest framgångsrika affärsmän.

Jag har i min roll som konsult ynnesten att få hjälpa många organisationer i deras utveckling. Men jag har även haft det ärofyllda uppdraget att coacha individer i deras eget ledarskap.

Och tid dyker inte sällan upp som ett problem. Ingen har tid. Men egentligen har vi alla tid. Alla har samma antal timmar på ett dygn. Ingen är undantagen.

Boverket fick under 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador och de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta. Rapporten visar att dessa kostar minst 50 miljarder kronor årligen, förmodligen betydligt mer. En av orsakerna är – just det – tid.

Tidsbrist i planerings- och projekteringsskedet och i produktion. För mig är detta inget annat än en paradox. Under så många har vi i branschen kämpat med samma problematik. Projekten tenderar att alltid hamna i tidsbrist, det är inget nytt, det är nästan så att vi har permanentat det tillståndet. Att alltid ha bråttom till något är det vanliga.

Ovanstående kostnadsmassa är givetvis ingenting vi ska acceptera, dels som bransch men framförallt inte som skattebetalare. Vi behöver gemensamt kraftsamla för att skapa mer tid, att ge utrymme för utveckling, utvärdering och förbättring.

Min åsikt är att vi i branschen måste bli bättre på att lämna gamla roller och uppfattningar om hur saker och ting ska vara. Vi måste utmana oss själva och varandra till att driva innovation.

Det börjar i mångt och mycket med beställaren. För ställer beställaren utmanande krav på innovation, effektivisering och produktivitet kommer branschen succesivt att anpassa sig och driva utveckling.

På samma gång måste entreprenörerna och konsulterna svara upp på beställarens nya krav. Vi ska tillsammans vända denna finlandsfärja till bransch. Det kommer att ta tid, men tid är på ett sett det enda vi har, och vi har alla lika mycket.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.