Connect with us

Digitalisering

Stöddig utmanare med framtidsvision sökes – Jimmy Dahlström om digitalisering av samhällsbyggnad

Published

on

Jimmy Dahlström Regionchef Prolog

Vi rör oss mot varmare tider, golfbanorna öppnar en efter en och körsbärsträden blommar. Så här på senvåren släpper många företag sina rapporter för aktiemarknaden att dissekera.

Jag är personligen väldigt intresserad av aktier och handel med värdepapper.

Noggrant följer jag börsens upp och nedgångar, läser rapporter från företag jag tror på och som jag inte tror lika mycket på.

För er som har varit med ett tag så minns ni säkert att det fanns en tid då handel med aktier var dyrt, något som krävde administration från en bank som de tog ca 300 kr för att göra. En bank tog alltså en avgift utöver courtaget för att faktiskt genomföra handeln i ditt namn.

Många frustade och pustade och var irriterade över den eländiga administrativa avgiften, hur svårt ska det vara att bara ta bort den?

DET GÅR ALDRIG, svarade bankväsendet. Och vi andra, vi fann oss i det.

Tills den dagen någon faktiskt gjorde något åt saken. Stöddiga utmanare som Avanza m.fl. har totalt satt den uråldriga och bakåtsträvande aktiehandeln ur spel och öppnat upp, förenklat, och framförallt minimerat kostnaderna förknippade med värdepappershandel.

Jag märker samma beteende och symptom inom samhällsbyggnad.

Det går inte att bygga billigare, det är markpriserna som är problemet och inget annat, sägs det. Och vi andra, vi finner oss i det. Missförstå mig rätt, markpriserna är såklart en del av problematiken.

Med en högre grad av prefabricering, radikalt ökad digitalisering och tydliga strategier för kostnadsminimeringar genom minskade slöserier kommer samhällsbyggnad att sänka sina kostnader, och det markant.

Nu blir det en del siffror, men håll ut:

I en studie som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst svarar de tillfrågade företagen att de bedömer kostnaden för bristande kommunikation och samarbete till 60 miljarder kronor årligen.

Samtidigt säger hälften av de 300 tillfrågade företagen att kommunikation och samarbete kan förbättras med hjälp av digitalisering. 60 % av de tillfrågade företagen har god kunskap om digitalisering och 40 % anser att de kan göra stora besparingar genom digitalisering. Men lik förbannat så anger endast 35% att de jobbar aktivt med digitalisering i sina verksamhets- och affärsplaner.

Kan detta bero på att det finns en motsvarighet till bankmannen på våra samhällsbyggarföretag som säger att det aldrig går? Och vi alla finner oss i det?

Potentialen finns där.

Var är de stöddiga utmanarna inom digitalisering av samhällsbyggnad?

 

Nyfiken på rapporten Jimmy refererar till? Du hittar den och andra rapporter av Svensk Byggtjänst här.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digitalisering

Digitalisering ger gruvor ett sjätte sinne

Genom att sammankoppla maskiner, människor och system kan gruvindustrins prestanda ökas.

Published

on

@epiroc

Behovet av att öka digitaliseringen för att förbättra produktiviteten, problemet som stora delar av byggbranschen tampas med, finns även i Sveriges gruvindustri. Där handlar det också om att öka säkerheten på en extrem arbetsplats. Och nu kommer ett nyskapat system som gör anspråk på att hjälpa till med detta förändringsarbete. Systemet, som fått namnet 6th Sense, är skapat av Epiroc och har stort fokus på att koppla samman och integrera redan existerande system. Dessutom ska man genom en ökad användning av automation nå en högre produktivitet i gruvan, samtidigt som driftskostnaderna blir lägre.

– Namnet 6th Sense antyder att det här sättet ger något extra och det är precis vad det gör. Bland annat innebär det betydande fördelar så som möjligheten att följa och reagera i realtid på arbetsförhållanden och utrustningens behov, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef till Entreprenad.

Ett exempel på vad 6th Sense kan användas til är den nya möjligheten att fjärrstyra Epirocs populära Simba riggserie för långhålsborrning. Automatiseringspaketet innehåller funktioner för att övervaka, planera och automatisera borrningen från riggen eller på distans. Förutom att det blir snabbare och enklare att flytta riggen så ger fjärrstyrningen en säkrare arbetsmiljö och minskar variationen i prestanda.

– 6th Sense bygger på våra kunders behov av att implementera digitalisering, automatisering och nya processintegrationer, säger Helena Hedblom.

Läs mer här!

Foto: @epiroc

Continue Reading

Digitalisering

Så gjorde vi: digitalisering i byggbranschen i praktiken

Emile Hamon: ”Digitaliseringen kan ge stora ekonomiska besparingar”

Published

on

Den 16 maj arrangerade Fieldly, BIMobject och Unicorn Titans träffen Connecting the Dots, ett event med syfte att ge aktörer i byggbranschen chans att utbyta erfarenheter kring digitalisering och att nätverka med varandra. Att temat för dagen väcker intresse var inte att ta miste på, eventet blev snabbt fullbokat.

En av dagens talare var Emile Hamon, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke. Han berättade om företagets digitala resa, och delade bland annat en av orsakerna till varför digitalisering varit så viktigt för dem, och varför det är viktigt för hela byggbranschen; med digitaliseringens hjälp kan man åstadkomma stora, ekonomiska besparingar. Ett exempel på det som Emile Hamon tog upp var projektering.

– Har vi inte rätt underlag kostar det oss enorma summor.

Han beskrev också vikten av att utnyttja den information som finns i BIM-modellen för att vara effektiva, och poängterade även att i det allmänna planeringsarbetet och logistiken är digitaliseringen till stor hjälp.

­– Det gäller att få ett bra flyt ute på varje byggarbetsplats.

Även Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF Fastigheter, delade företagets digitala resa, och vände fokus mot kunden.

– Vi måste jobba mer mot våra kunder och skapa en bättre digital kundupplevelse. Kunden förväntar sig mer, snabbare.

Oskar Berg, digitalstrateg och verksamhetscoach på Unicorn Titans, hade mycket att säga om hur företag tacklar digitaliseringen.

– Det handlar inte om vad utan hur man angriper digitalisering, sa han bland annat, ett påstående som väl speglar syftet med Connecting the Dots: mindre prat om allt man kan göra, mer prat om ”hur gjorde vi”.

Oskar poängterade också vikten av en gemensam målbild för digitaliseringen, annars blir det ingen samordning, vilket han tydligt illustrerade med en bild på yra höns.

Allt som allt var Connecting the Dots en värdefull chans för branschfolk att dela erfarenheter kring digitalisering, lära av varandras misstag och framsteg, och nätverka.

Continue Reading

Digitalisering

Digitalisering gör klimatdeklaration för byggprojekt lättare

Published

on

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att de kostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Martin Erlandsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göra klimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt för alla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sätt än den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de i framtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration på köpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj på NVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingssteg kommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallade miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genom att man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom ändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.