Connect with us

Svensk byggbransch

Kompetens, kultur och processer i fokus på första “Växa utan växtvärk”

Växa utan växtvärk – första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti – gick av stapeln den 13 december. Deltog gjorde bolag i byggsektorn och utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen diskuterades friskt.

Published

on

Växa utan växtvärk-Fieldly-Hilti

Luciadagen bjöd på Växa utan växtvärk – den första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti. Här möttes företag verksamma inom bygg och installation för att under några intensiva timmar diskutera och kartlägga utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen. Carin Stoeckmann från Byggmästar’n i Skåne värmde upp deltagarna och bjöd på insikter och lärdomar från sina många år i byggbranschen.

Att det är svårt att hitta kompetenta medarbetare, eller medarbetare överhuvudtaget, inom byggsektorn är ingen nyhet. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne och vice ordförande Sveriges Byggindustrier, berättade vad som gjort att hennes företag vuxit från fem miljoner i omsättning (1993) till dagens miljard.

– Ett företag som sätter lönsamhet och nöjda kunder före tillväxt, får per automatik en bättre tillväxt.

Välmående företag som fokuserar på att leverera har mycket goda förutsättningar att växa automatiskt, menar hon. Själv såg hon tidigt till att skaffa och införa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och personal. Men hon höjde ett varnande finger för att försöka detaljstyra ledningssystemet. Det ska vara enkelt och innehålla processer som skapar nytta och värde för det enskilda företaget, inget annat.

Kompetens, samverkan och enkelhet är enligt Carin faktorer bakom Byggmästar’ns tillväxt men de är också avgörande för bolagets välmående. Det handlar om att ha rätt kompetens bland medarbetarna och här har Carin en pragmatisk syn. En kandidat kanske saknar en del erfarenhet eller utbildning på sitt CV men kan, med rätt attityd och inställning, ändå vara rätt person för jobbet.

Att låta kompetenta och lovande medarbetare växa och avancera inom bolaget är något Carin talar varmt om. Bland Byggmästar’ns avdelningschefer finns till exempel en gymnasieingenjör och två med tvåårig teknisk gymnasiekompetens i bagaget. En av cheferna är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi.

Carin Stoeckmann-Fieldly-Hilti

Carin Stoeckmann bjöd på insikter från Byggmästar’n i Skånes tillväxtresa.

Samverkan och enkelhet menar Carin handlar om att vara en aktiv aktör i byggbranschen och att inte komplicera saker i onödan. En platt och målstyrd organisation är hennes rättesnöre.

Carins inledning satte tonen för resten av eftermiddagen och påföljande gruppdiskussioner. Kompetensförsörjning seglade snabbt upp som det mest diskuterade ämnet men även varumärkesbyggande och hur digitalisering kan effektivisera många administrativa processer och uppgifter avhandlades. Yngre medarbetare ställer ofta krav på att företag jobbar aktivt med områden som hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Man får också gärna ha ett högre syfte med företaget än rent ekonomiska.  Det framkom av diskussionerna om rekrytering och utmaningarna med att attrahera nya förmågor till byggbranschen.

Rickard Thor från Trellegräv tog upp vikten av att ge nya medarbetare förutsättningar att komma in i företaget och lära sig jobbet. Att få möjlighet att “gå bredvid” och lära sig av duktiga och erfarna medarbetare som är goda representanter för företagskulturen är ett sätt att ge nya medarbetare en bra start i bolaget. Att komma överens om riktlinjer för hur man beter sig i olika sammanhang – från säkerhetsrutiner till kommunikation kollegor emellan – anser han också viktigt. Hans kollega Jenny Karlsson menar att teamkänsla och uppfattningen att man inom företaget jobbar mot gemensamma mål är avgörande för att växa och utvecklas.

Att försöka titta på bolaget “utifrån in”, istället för det vanliga perspektivet “inifrån ut” menade bland annat Thomas Wigren från Ramax Bygg leder till att man lättare får syn på hur det egna företaget uppfattas av omvärlden.

Ledarskap i ett växande företag innebär med nödvändighet delegering. Att våga släppa på kontrollen är ett sätt att ha kontroll, menade bland annat Carin Stoeckmann under en av gruppdiskussionerna. Ska man växa är det omöjligt att som ledare ha ett finger med i allt som försiggår. Istället handlar det om att så långt som möjligt automatisera processer för alltifrån introduktion av nya medarbetare till systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet.

Att digitalisera arbetet kan framstå som en svår och betungande uppgift. Ett sätt att göra det enklare att komma igång kan vara att introducera en obligatorisk uppgift som ska utföras digitalt. Medarbetare kan till exempel få lära sig göra digitala skyddsronder och få rutin på det för att sedan lägga till ytterligare uppgifter.

Växa utan växtvärk workshop

Deltagarna på Växa utan växtvärk diskuterade utmaningar för tillväxt på kort och lång sikt.

Så skapar du tillväxt i byggföretaget – 5 tips från Växa utan växtvärk

  1. Bygg och vårda varumärket: Ta gemensamt fram en manual och riktlinjer för vad ditt företag står för; som arbetsgivare och partner åt kunder.
  2. Utse kulturbärande ambassadörer inom företaget. De kan med fördel introducera nya medarbetare och föregå med gott exempel kring de värderingar och beteenden som uppmuntras.
  3. Be medarbetare om feedback: vad tycker de om företagets arbetssätt och processer? Var inte rädd för kritik, den är ofta utvecklande.
  4. Digitalisera för att effektivisera! Låt medarbetare börja med att lära sig en uppgift digitalt, exempelvis digitala skyddsronder.
  5. Välj ett område som idag tar mycket tid från dig som ledare och delegera det till en medarbetare du har förtroende för.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Svensk byggbransch

Modigt ledarskap i bygg- och fastighetsbranschen

Vem har yttersta ansvaret för att samhällsbyggnaden lever upp till både ekologisk och social hållbarhet? Detta diskuterades av branschfolk och kommunala tjänstemän på konferensen ”Modigt ledarskap i bygg- och fastighetsbranschen 2.0”.

Published

on

Våga tänka innovativt, bli mer nyfikna och intresserade, sätt människan i centrum! Uppmaningarna från talarna på konferensen var många och av det peppande slaget. Trots att tunga ämnen som klimatkris och bostadsbrist avhandlades var andan bland deltagarna positiv och stämningen full av tillförsikt och hopp om framtiden.

Konferensen arrangerades av Prolog och Altitude Meetings tillsammans med Hyresgästföreningen, Skanska, Croma Arkitekter, BIMobject, Atrium Ljungberg, Fieldly och Mötesplats Social Innovation. Syftet, att lyfta frågan om hur olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen arbetar med ekologisk och social hållbarhet och vems det yttersta ansvaret är att man tar ansvar för dessa frågor, angreps från olika håll av de olika talarna.

Amela Hodzic från Prolog som är initiativtagare till konferensen poängterade att byggarsektorn har ett stort ansvar för en utveckling mot social hållbarhet.

– Ett modigt ledarskap handlar om att våga tänka innovativt!

 Och för att uppmuntra till detta och uppmärksamma gott ledarskap har Prolog och Altitude instiftat en utmärkelse som heter ”Årets Modigaste Ledare”. De nominerade som presenterades på storbildskärmen var inför denna första utdelning Pether Fredholm, Katarina Pelin, Viktoria Buskqvist, Marléne Engström och Petra Sörling, och av dessa blev det Katarina Pelin, förbundsdirektör på VA Syd, som kammade hem priset.

– Jag är så stolt och glad över det här priset. I mitt ledarskap ställer jag mig alltid samma frågor: “var är vi, vart ska vi och varför?” och utifrån det sätter jag alltid en riktning tillsammans med medarbetarna, sa Katarina Pelin.

Malmös tillträdande stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, som ännu innehar samma titel i Lund, talade om staden som fenomen ur ett historiskt perspektiv. Genom att lyfta fram att strukturen i en stad som Damaskus som anlades 5000 år före vår tideräkning präglar staden än idag argumenterade han övertygande att vi måste tänka på att det vi gör i staden idag kommer ha stor impact långt in i framtiden. Detta historiska perspektiv menar Marcus Horning visar också att staden som fenomen är robust.

– Därför är det där vi ska göra de stora hållbarhetsförändringarna vi måste göra, sa han.

Paneldiskussionen med Kenneth Gustavsson från Hyresgästföreningen och Fredrik Friblick från Prolog rörde sig kring initiativet att få fram 1000 nya bostäder till stadens unga. Kenneth förde fram vikten av att få bostäder som unga har råd att bo i och vikten av att lyssna på medlemmarna vad det är de vill ha i sina hem, exempelvis genom en större enkät bland Hyresgästföreningens medlemmar. Fredrik berättade hur de tidigt samlat aktörer till projektet och gjort en gemensam avsiktsförklaring. Nyckeln till att klara av att bygga hållbara och prisvärda bostäder är att samverka bättre.

– Undviker man dubbelarbete och rent slöseri och om alla kommunicerar tydligt kring vad just de kan bidra med blir resultatet så mycket bättre, menade Fredrik.

Ett par inbjudna ungdomar i publiken fick mikrofonen och chans att uttala sig, och sa bland annat att de var positiva till initiativet och att dagens unga är en rörlig och aktiv grupp som sällan har tid eller möjlighet att stå många år i bostadskö, därför är sådana här initiativ välkomna.

Continue Reading

Digitalisering

Så gjorde vi: digitalisering i byggbranschen i praktiken

Emile Hamon: ”Digitaliseringen kan ge stora ekonomiska besparingar”

Published

on

Den 16 maj arrangerade Fieldly, BIMobject och Unicorn Titans träffen Connecting the Dots, ett event med syfte att ge aktörer i byggbranschen chans att utbyta erfarenheter kring digitalisering och att nätverka med varandra. Att temat för dagen väcker intresse var inte att ta miste på, eventet blev snabbt fullbokat.

En av dagens talare var Emile Hamon, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke. Han berättade om företagets digitala resa, och delade bland annat en av orsakerna till varför digitalisering varit så viktigt för dem, och varför det är viktigt för hela byggbranschen; med digitaliseringens hjälp kan man åstadkomma stora, ekonomiska besparingar. Ett exempel på det som Emile Hamon tog upp var projektering.

– Har vi inte rätt underlag kostar det oss enorma summor.

Han beskrev också vikten av att utnyttja den information som finns i BIM-modellen för att vara effektiva, och poängterade även att i det allmänna planeringsarbetet och logistiken är digitaliseringen till stor hjälp.

­– Det gäller att få ett bra flyt ute på varje byggarbetsplats.

Även Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF Fastigheter, delade företagets digitala resa, och vände fokus mot kunden.

– Vi måste jobba mer mot våra kunder och skapa en bättre digital kundupplevelse. Kunden förväntar sig mer, snabbare.

Oskar Berg, digitalstrateg och verksamhetscoach på Unicorn Titans, hade mycket att säga om hur företag tacklar digitaliseringen.

– Det handlar inte om vad utan hur man angriper digitalisering, sa han bland annat, ett påstående som väl speglar syftet med Connecting the Dots: mindre prat om allt man kan göra, mer prat om ”hur gjorde vi”.

Oskar poängterade också vikten av en gemensam målbild för digitaliseringen, annars blir det ingen samordning, vilket han tydligt illustrerade med en bild på yra höns.

Allt som allt var Connecting the Dots en värdefull chans för branschfolk att dela erfarenheter kring digitalisering, lära av varandras misstag och framsteg, och nätverka.

Continue Reading

Digitalisering

Digitalisering gör klimatdeklaration för byggprojekt lättare

Published

on

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att de kostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Martin Erlandsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göra klimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt för alla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sätt än den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de i framtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration på köpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj på NVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingssteg kommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallade miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genom att man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom ändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.