Connect with us

Svensk byggbransch

Kompetens, kultur och processer i fokus på första ”Växa utan växtvärk”

Växa utan växtvärk – första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti – gick av stapeln den 13 december. Deltog gjorde bolag i byggsektorn och utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen diskuterades friskt.

Published

on

Växa utan växtvärk-Fieldly-Hilti

Luciadagen bjöd på Växa utan växtvärk – den första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti. Här möttes företag verksamma inom bygg och installation för att under några intensiva timmar diskutera och kartlägga utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen. Carin Stoeckmann från Byggmästar’n i Skåne värmde upp deltagarna och bjöd på insikter och lärdomar från sina många år i byggbranschen.

Att det är svårt att hitta kompetenta medarbetare, eller medarbetare överhuvudtaget, inom byggsektorn är ingen nyhet. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne och vice ordförande Sveriges Byggindustrier, berättade vad som gjort att hennes företag vuxit från fem miljoner i omsättning (1993) till dagens miljard.

– Ett företag som sätter lönsamhet och nöjda kunder före tillväxt, får per automatik en bättre tillväxt.

Välmående företag som fokuserar på att leverera har mycket goda förutsättningar att växa automatiskt, menar hon. Själv såg hon tidigt till att skaffa och införa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och personal. Men hon höjde ett varnande finger för att försöka detaljstyra ledningssystemet. Det ska vara enkelt och innehålla processer som skapar nytta och värde för det enskilda företaget, inget annat.

Kompetens, samverkan och enkelhet är enligt Carin faktorer bakom Byggmästar’ns tillväxt men de är också avgörande för bolagets välmående. Det handlar om att ha rätt kompetens bland medarbetarna och här har Carin en pragmatisk syn. En kandidat kanske saknar en del erfarenhet eller utbildning på sitt CV men kan, med rätt attityd och inställning, ändå vara rätt person för jobbet.

Att låta kompetenta och lovande medarbetare växa och avancera inom bolaget är något Carin talar varmt om. Bland Byggmästar’ns avdelningschefer finns till exempel en gymnasieingenjör och två med tvåårig teknisk gymnasiekompetens i bagaget. En av cheferna är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi.

Carin Stoeckmann-Fieldly-Hilti

Carin Stoeckmann bjöd på insikter från Byggmästar’n i Skånes tillväxtresa.

Samverkan och enkelhet menar Carin handlar om att vara en aktiv aktör i byggbranschen och att inte komplicera saker i onödan. En platt och målstyrd organisation är hennes rättesnöre.

Carins inledning satte tonen för resten av eftermiddagen och påföljande gruppdiskussioner. Kompetensförsörjning seglade snabbt upp som det mest diskuterade ämnet men även varumärkesbyggande och hur digitalisering kan effektivisera många administrativa processer och uppgifter avhandlades. Yngre medarbetare ställer ofta krav på att företag jobbar aktivt med områden som hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Man får också gärna ha ett högre syfte med företaget än rent ekonomiska.  Det framkom av diskussionerna om rekrytering och utmaningarna med att attrahera nya förmågor till byggbranschen.

Rickard Thor från Trellegräv tog upp vikten av att ge nya medarbetare förutsättningar att komma in i företaget och lära sig jobbet. Att få möjlighet att “gå bredvid” och lära sig av duktiga och erfarna medarbetare som är goda representanter för företagskulturen är ett sätt att ge nya medarbetare en bra start i bolaget. Att komma överens om riktlinjer för hur man beter sig i olika sammanhang – från säkerhetsrutiner till kommunikation kollegor emellan – anser han också viktigt. Hans kollega Jenny Karlsson menar att teamkänsla och uppfattningen att man inom företaget jobbar mot gemensamma mål är avgörande för att växa och utvecklas.

Att försöka titta på bolaget “utifrån in”, istället för det vanliga perspektivet “inifrån ut” menade bland annat Thomas Wigren från Ramax Bygg leder till att man lättare får syn på hur det egna företaget uppfattas av omvärlden.

Ledarskap i ett växande företag innebär med nödvändighet delegering. Att våga släppa på kontrollen är ett sätt att ha kontroll, menade bland annat Carin Stoeckmann under en av gruppdiskussionerna. Ska man växa är det omöjligt att som ledare ha ett finger med i allt som försiggår. Istället handlar det om att så långt som möjligt automatisera processer för alltifrån introduktion av nya medarbetare till systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet.

Att digitalisera arbetet kan framstå som en svår och betungande uppgift. Ett sätt att göra det enklare att komma igång kan vara att introducera en obligatorisk uppgift som ska utföras digitalt. Medarbetare kan till exempel få lära sig göra digitala skyddsronder och få rutin på det för att sedan lägga till ytterligare uppgifter.

Växa utan växtvärk workshop

Deltagarna på Växa utan växtvärk diskuterade utmaningar för tillväxt på kort och lång sikt.

Så skapar du tillväxt i byggföretaget – 5 tips från Växa utan växtvärk

  1. Bygg och vårda varumärket: Ta gemensamt fram en manual och riktlinjer för vad ditt företag står för; som arbetsgivare och partner åt kunder.
  2. Utse kulturbärande ambassadörer inom företaget. De kan med fördel introducera nya medarbetare och föregå med gott exempel kring de värderingar och beteenden som uppmuntras.
  3. Be medarbetare om feedback: vad tycker de om företagets arbetssätt och processer? Var inte rädd för kritik, den är ofta utvecklande.
  4. Digitalisera för att effektivisera! Låt medarbetare börja med att lära sig en uppgift digitalt, exempelvis digitala skyddsronder.
  5. Välj ett område som idag tar mycket tid från dig som ledare och delegera det till en medarbetare du har förtroende för.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Svensk byggbransch

ByggSandra om #Byggbranschenskvinnor – ”Det finns en stor vilja att förändra”

Hon vill förändra bilden av byggbranschen som en plats för män som har svårt för förändring. Lagom till Internationella kvinnodagen tog ByggSandra initiativ till hashtaggen #byggbranschenskvinnor, där kvinnor och företag som jobbar för en modern byggbransch kunde kliva fram och berätta vilka de är och vad de gör.

Published

on

Byggsandra-Digitala Byggindustrin-Byggbranschens kvinnor

Inför Internationella Kvinnodagen tog du initiativ till en kampanj i sociala medier som under hashtaggen #byggbranschenskvinnor riktade ljuset mot de kvinnor som arbetar i eller med byggbranschen. Hur tycker du att responsen blev från de organisationer och kvinnor du kontaktade? Vilka reaktioner har kampanjen fått?

– Responsen var väldigt positiv. Jag insåg att det finns en stor vilja att förändra. Vi har en hel grupp kvinnor som vill presentera sig själva, som vill attrahera flera kvinnor till branschen. Men de har inte fått möjligheten att synas i rampljuset.

Hashtaggen Byggbranschens kvinnor kan ses som en kommentar till förra årets internationella kvinnodag då dåvarande bostadsministern gick ut med målsättningen om att minst 25 procent av branschen ska utgöras av kvinnor år 2030.

– Inte ens under internationella kvinnodagen fick kvinnorna ett forum där de kunde berätta om sitt arbete, ett arbete som de älskar och brinner för. I år fick de chansen och både kvinnor och företag/organisationer tyckte att det var ett fantastiskt bra initiativ och ville vara med på uppropet.

Under torsdagen den 8 mars fick hashtaggen spridning och Sandra blev kontaktad av personer och företag som självmant hade spelat in ett klipp och även ville vara med i hennes Stories (en funktion på Instagram). Kvinnorna och företagen som bidrog med innehåll under hashtaggen #Byggbranschenskvinnor delade med sig av fördelarna med att jobba inom bygg.

– Chefer, kollegor, branschkollegor och kvinnor stöttade varandra och hittade en gemenskap.

#Byggbranschenskvinnor

Under hashtaggen #Byggbranschenskvinnor på Instagram delar kvinnor bilder och innehåll om hur det är att tillhöra byggbranschen.

Hur har reaktionerna på kampanjen varit från övriga i branschen? Vilka kommentarer har kampanjen fått?

– Kampanjen har bara fått positiv respons. Det som blev tydligt för mig, är att vi ofta visar upp den negativa sidan när det kommer till byggbranschen. Det är ett väldigt stort fokus på att den är mansdominerad.

Det har satt sina spår och har gjort, menar Sandra, att kvinnorna i byggbranschen inte riktigt hittat varandra.

– Vi har inte hittat nätverken eller forumen för att dela erfarenheter och åsikter. Då blir ”den mansdominerade branschen” en verklighet. Temat ”en mansdominerad bransch” är det som ofta lyfts upp i medier. Det kan kännas ensamt som kvinna då. Hur ska unga kvinnor kunna bli intresserade av att arbeta i byggsektorn, när media för det mesta lyfter upp att det är en mansdominerad bransch? Hade jag personligen utgått från det media skrivit så hade jag inte varit intresserad av att arbeta här.

Hur kan byggföretag arbeta för att göra sig attraktiva för fler kvinnliga hantverkare och tjänstemän enligt ByggSandra?

Att lägga upp en bild på en kvinna som är hantverkare räcker inte, menar hon. Det måste vara en medveten ansträngning som genomgående präglar hur företaget väljer att kommunicera. Sandra ger tips på några frågor som företag i byggsektorn kan ställa i arbetet med att rekrytera fler kvinnor.

– Vilka kanaler synas ni i? Hur väljer ni att presentera bolaget? Vilket bildspråk använder ni? Hur jobbar ni i rekryteringen. Jobbar ni t.ex. proaktivt, där ni tar in kvinnliga praktikanter för att de på sikt ska kunna få en anställning i ert bolag?

Byggbranschen har en större uppförsbacke än någon annan bransch när det gäller att locka till sig andra medarbetare än de som traditionellt söker sig dit, enligt Sandra.

– Vi måste inte bara jobba med vårt varumärke som enskilda arbetsgivare. Vi behöver jobba med hela vårt branschvarumärke. Hela branschen behöver göra ett omtag, vi behöver inse att vi inte är relevanta som vi är idag. Samhället och tekniken har utvecklats och vi har halkat efter.

Här kan du se mer av hashtaggen #Byggbranschenskvinnor

Continue Reading

Svensk byggbransch

”Rutiner har börjat sätta sig på byggarbetsplatserna” – färre kontrollavgifter för personalliggare 2018

Sedan starten har Skatteverket genomfört totalt 37 756 kontroller i byggbranschen. I kontrollerna ingår dels kontroller av antalet byggarbetsplatser som motsvarar antalet byggherrar, dels antalet entreprenörer som kontrollerats på respektive byggarbetsplats.

Published

on

Skatteverket personalliggare bygg

För tre år sedan, den 1 januari 2016, trädde lagen om elektronisk personalliggare i byggbranschen i kraft. En sund och säker byggbransch som premierar konkurrens på lika villkor och en bra arbetsmiljö är målet med personalliggarlagen.

2018 gjorde Skatteverket totalt 15 204 kontroller i byggbranschen. I 13 procent av fallen beslutade myndigheten att utdöma kontrollavgifter. 2018 är det år som flest kontroller genomförts totalt sett; 15 204 stycken, vilket är 5000 fler än året innan. Dessa fördelar sig på 6 586 byggarbetsplatser respektive 8 618 entreprenörer. Att Skatteverket gjorde betydligt fler kontroller under 2018 jämfört med 2017 beror på att myndigheten fick extra medel i budgeten för just personalliggarkontroll. 

– Det vanligaste felet är att personer inte är registrerade i personalliggaren, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

För 2017 gjordes 10 458 kontroller vilket motsvarar 4 138 byggarbetsplatser. På dessa blev 6 320 entreprenörer kontrollerade. Det vanligaste felet som Skatteverkets kontrollanter upptäcker är att personal inte är registrerad i personalliggaren. Det misstaget kostar byggherren 2500 kronor per person.

– Det finns personer som inte gärna vill skylta med sin närvaro, säger Conny Svensson.

Under 2017 beslutades om kontrollavgifter vid 18 procent av besöken vilket ska jämföras med 2018 då siffran låg på 13 procent.

Conny Svensson Skatteverket personalliggare bygg

Conny Svensson är nationell samordnare på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson, Skatteverket

– Anledningen till nedgången är till stor del beroende på att rutiner börjat sätta sig på byggarbetsplatserna. Det är framför allt bland byggherrarna som andelen kontrollavgifter sjunkit mellan åren. Detta är mycket positivt eftersom rutiner med tillgängliga och fungerande personalliggare blivit väsentligt bättre, konstaterar Conny Svensson.

Under det första halvåret med personalliggare i byggbranschen beslutade Skatteverket att inte ta ut några kontrollavgifter. Myndigheten tillämpade istället en mjuk linje för att ge branschen en chans att vänja sig vid systemet och tekniken.

Sedan starten har Skatteverket genomfört totalt 37 756 kontroller i byggbranschen. I kontrollerna ingår dels kontroller av antalet byggarbetsplatser som motsvarar antalet byggherrar, dels antalet entreprenörer som kontrollerats på respektive byggarbetsplats.

– Lagen bygger på synlighet. Det allra viktigaste är att vi kan vara ute och göra kontroller, säger Conny Svensson.

Här kan du läsa mer.

På jakt efter en personalliggare? Fieldly erbjuder en ID06-ackrediterad liggare för företag i byggsektorn.

Continue Reading

Svensk byggbransch

Breddat ”Nubyggare” ska locka fler till byggbranschen

Ungefär 20 000 nya personer varje år. Så många behöver bygg- och anläggningsbranschen rekrytera. I ett nytt samarbete breddas nu satsningen Nubyggare.

Published

on

Nubyggare Digitala Byggindustrin

Ett nytt samarbete signerat Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna breddar satsningen Nubyggare. Genom Yrkesintroduktionsutbildning och Yrkesintroduktionspraktik bidrar parterna till att öppna nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen för personer utan fullständig gymnasieutbildning och för nyanlända.

– En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande. Kompetensbrist är en av våra medlemmars största utmaningar när Sverige växer och fler behöver en bostad och bättre infrastruktur. Därför är det viktigt att vi kan välkomna alla, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Sedan Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna våren 2017 skrev avtal om Yrkesintroduktionsanställning och Yrkesorienteringspraktik har man tillsammans med samverkansorganisationerna Byggnadsindustrins yrkesnämnd, Galaxen Bygg och Regionala samverkansgrupper arbetat för att få fler i arbete inom byggsektorn.

Under 2019 förstärks samarbetet med nya matchningskoordinatörer i Galaxen Bygg. De ska arbeta som en effektiv länk mellan lokala Arbetsförmedlingar och företag. Redan nu är koordinatörerna på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Östersund.

– För oss är det självklart att vara med och ta ansvar för arbetsmarknaden. När samhället förändras ska vi vara en proaktiv kraft och möta upp den förändringen. Vi vill välkomna nya till branschen på ett schysst sätt, säger Valle Karlsson, förbundsordförande Seko.

Johan Lindholm är förbundsordförande på Byggnads, en av parterna bakom Nubyggarna.

–  Att sitta på läktaren är inget alternativ, vi måste öppna upp nya vägar så att vi kan skapa fler jobb med schysta villkor. Med det här samarbetet kan vi ge killar och tjejer som inte gick klart sin gymnasieutbildning och nyanlända lärlingsplatser och en tydlig väg till en fullständig yrkesutbildning, säger han.

Nubyggarna beräknar att det saknas 50 000 byggare de närmsta 5 åren samtidigt som flera stora bygg- och infrastrukturprojekt planeras. Parallellt står stora grupper långt ifrån byggarbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer.

Bild: Susanne Lindholm, Sveriges Byggindustrier

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.