Connect with us

Arbetsledning

”Det krävs mod att inte gå i upptrampade spår”: Sernekes VD vill ha en organisation som vågar

Published

on

Ola Serneke

Ola Serneke är ägare till och VD för, Serneke Group, byggbolaget som med sina 5,6 miljarder i omsättning är ett av Sveriges största byggföretag (2016). Förra året utsågs han till Årets VD, en utmärkelse han tog som kvitto på att Sernekes värderingar och strategier slagit väl ut.

Motiveringen till Årets VD 2017 löd:

”Genom ett ledarskap som får människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål har Årets VD i kategorin stora företag lyckats förmå en snabbt växande verksamhet att uppnå imponerande resultat och överträffa högt ställda förväntningar.

Med sin starka personlighet och tro på hjärta och engagemang avspeglar pristagaren företagets kärnvärden, på ett sätt som har blivit vägledande och inspirerande för alla medarbetare.”

Mod är ett av Sernekes kärnvärden. Är du en modig ledare? På vilka sätt är Serneke en modig organisation?

Det som jag själv försöker leva upp till och som jag vill att hela organisationen ska anamma är modet att ifrågasätta. Det krävs mod att inte alltid gå i upptrampade spår och göra som branschen alltid gjort.

Det handlar om allt från det lilla – hur en arbetsuppgift löses, till det stora – hur och vad vi kan bygga för att bidra till en bättre samhällsutveckling.

Din starka personlighet finns med i motiveringen till Årets VD 2017. Hur stor betydelse har en ledares personlighet för hans/hennes förmåga att leda medarbetare mot goda resultat? Har vissa personligheter svårare att lyckas som ledare?

Personligheten har stor betydelse. Därmed inte sagt att det bara är en slags personlighet som funkar i ledarskapet. Engagemang, en positiv inställning och ärlighet är egenskaper i min personlighet som jag tror bidragit till framgång i mitt ledarskap.

Var har svenska byggbolag de största utmaningarna när det kommer till att anamma digitala arbetsprocesser och ansluta sig till den digitala transformationen?

Vi måste projektera och utveckla så att digitala arbetsprocesser fungerar i verkligheten på ett positivt sätt, och inte krånglar till vardagen för folk. Den digitala utvecklingen i branschen måste främja vår egen verksamhet, våra beställare och i slutändan samhällsutvecklingen i stort.

Vad gör byggbranschen till den bästa branschen att vara verksam inom, enligt dig?

Att på ett väldigt konkret sätt få bidra med något positivt till samhällsutvecklingen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arbetsledning

Företagare i byggsektorn: så får du bolaget att växa

Att jobba i ett företag som växer är roligare än att jobba i ett som står stilla eller kanske till och med har stagnerat. Men med tillväxt följer ofta en del utmaningar. Hur organiserar du ditt företag för att tillväxt ska bli mer än en dröm? Vilka områden kommer avgöra om du lyckas utveckla verksamheten? 

Published

on

Digitala Byggindustrin - Carin Stoeckmann - Hilti - Fieldly

Den 13 december kan du som driver ett växande företag i byggsektorn diskutera dessa frågor live. Då arrangerar Fieldly tillsammans med Hilti i Sverige workshopen Växa Utan Växtvärk. Här nedanför listar vi tre steg på väg mot tillväxt. De och flera andra viktiga områden kommer att stå i fokus den 13 december.

  1. Gör upp en tillväxtplan

    Att göra upp en plan för hur ditt företag ska växa gör det tydligt vilka handlingar du och kollegorna måste utföra för att era mål ska uppnås. Planer förändras alltid, men ofta är de till stor hjälp när det gäller att ta ut riktning och behålla fokus på vad ni bedömer är viktigast för att just er verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. Betrakta tillväxtplanen som en karta där tillväxt är slutmålet och där olika förutsättningar kan ritas in. Arbetet med tillväxtplanen gör att du och kollegorna får syn på områden som är särskilt viktiga och avgörande för att ni ska lyckas nå era mål. Växa Utan Växtvärk hjälper dig lägga grunden till en tillväxtplan.

  2. Sätt rätt person på rätt plats

    Gå igenom personal och medarbetare. Att anställda ägnar sig åt uppgifter de är bra på är ofta en förutsättning för att företaget ska växa och må bra. Är dina bästa arbetsledare överhopade med administrativa sysslor? Har du personal som skulle göra större nytta – och kanske trivas bättre – på en annan roll i företaget? Har du behov av att tillsätta nya kompetenser för att kunna växa? En kartläggning av kompetensförsörjningen hjälper dig att upptäcka hinder och möjligheter på resan mot tillväxt.

  3. Hantera administration och ekonomi smidigt

    Oavsett om administrativa sysslor är något du helst inte befattar dig med eller om du faktiskt tycker det är ganska trevligt, är det viktigt att din verksamhet har smidiga processer – och system som stöttar dem – på plats. För att medarbetare ska få betalt för arbete de utfört, för att kunder ska faktureras i tid och för att verksamheten ska ha råd att göra nödvändiga investeringar, växa och må bra, bör det inte vara krångligt och svårt att sköta administrationen. Sunda administrativa processer och system som stöder dem är en stor och viktig grundbult i ett växande och välmående företag.

Varmt välkommen till Växa Utan Växtvärk, den 13 december i Malmö. Läs mer om evenemanget och anmälan.

Continue Reading

Arbetsledning

Företagare inom byggsektorn? Missa inte Växa Utan Växtvärk den 13 december

Med en workshop för byggföretag vill projekthanteringsföretaget Fieldly och byggteknikföretaget Hilti Svenska AB få byggföretagare att diskutera frågor om organisation, produktivitet och ledarskap.

Published

on

Workshop Hilti Fieldly

Att driva byggföretag är utmanande, i synnerhet om man vill att verksamheten ska växa. Vill du optimera ditt företag och rusta för en tuffare konjunktur? Den 13 december är det dags för Växa utan växtvärk, en workshop arrangerad av Hilti Svenska AB och Fieldly. Workshopen riktar sig till mellanstora bygg- och installationsföretag som vill växa och stå rustade för kommande tuffare konjunkturläge.

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne och Sveriges största kvinnliga företagare, är huvudtalare. Hon kommer att bjuda på lärdomar och insikter från tjugofem år i byggbranschen och beröra de områden som varit avgörande för att hennes bolag växt så mycket.

– Vi vill skapa ett forum där bygg- och installationsföretag på ett konkret och prestigelöst sätt kan dela med sig av erfarenheter och få nya infallsvinklar på utmaningar när det gäller tillväxt och utveckling av det egna företaget, säger Andreas Strandell, Service Manager på Hilti.

Koll på organisationen ännu viktigare i tuffare konjunktur

Nästa år, 2019, förväntas högkonjunkturen inom svensk byggindustri ha mattats av efter flera år av stark utveckling. Bygginvesteringarna har börjat minska, bostadsproduktionen faller och privata lokalinvesteringar minskar. I tuffare ekonomiska tider blir behovet av att optimera och stärka den egna organisationen allt viktigare.

Parallellt med rapporterna om inbromsande konjunktur och minskande bygginvesteringar ljuder rösterna om behovet av digitalisering i byggbranschen allt starkare. Är digitaliseringen svaret på byggbranschens effektivitetsproblem?

– Många startar byggföretag för att man är riktigt bra på att bygga. Efter ett tag inser många som är lite ambitiösa att man behöver kunskap om att bygga företag också, säger Linnéa Vikbrant, kommunikationschef på Fieldly.

Skulle du vilja delta i workshopen?

Kontakta Linnea Vikbrant på Fieldly.

Continue Reading

Arbetsledning

Digital projekthantering: så får du medarbetarna att använda systemet

Du har bestämt dig. Ni ska arbeta digitalt. Du har fått nog av röriga underlag och tappade kostnader. Men hur kan du som chef göra för att få medarbetarna att använda det digitala verktyget?

Published

on

Digital projekthantering

Du har bestämt dig. Du har fått nog av röriga underlag och tappade kostnader. En enklare vardag lockar. Gott så. Men har du dina medarbetare med dig? Har de också bestämt sig för att använda det nya systemet? Du kanske tror att det räcker med att tjata, gnälla, och kanske också skälla, på dem för att de ska komma ihåg att göra sina rapporter och dokumentationer. Riktigt så enkelt är det inte. Men det behöver inte vara svårt heller. Dina medarbetare måste nämligen bestämma sig för att ge systemet en chans. Ge oss tre minuter så förklarar vi stegen dina medarbetare behöver gå igenom för att ditt projekthanteringssystem ska bli en succé.

Syfte och mål på individnivå

När vi inte förstår varför vi förväntas göra en uppgift, särskilt när det gäller en ny sådan, är sannolikheten mycket liten att vi faktiskt kommer utföra den. En order eller piska kan få oss att lyda ett tag men vi gör det oftast motvilligt och tar varje chans vi kan till att fuska eller återgå till våra gamla vanor. Visa och förklara istället för dina medarbetare varför de ska börja utföra nya sysslor. På så sätt engagerar du dem i själva syftet med det nya verktyget.

Medarbetaren som inser hur mycket fortare han eller hon kommer hem till familjen eller fritidsintresset efter arbetsdagens slut genom att t.ex. rapportera sina körningar digitalt är mer benägen att ta upp telefonen och göra detta än den medarbetare som bara fått veta att chefen förväntar sig digitala rapporter.

Du har säkert hört frågan – eller ställt den själv; ”what’s in it for me?”. När alla medarbetare har ett tydligt och bra svar på den kommer de att ta påminnelser om att använda systemet betydligt bättre än om svaret på frågan är ”för att chefen säger det”.

Utse en eller flera ambassadörer

Förebilder är viktiga. Utse en eller flera personer som börjat använda systemet och som övriga medarbetare ser upp till. De flesta av oss behöver veta att det går att lyckas med en uppgift för att vi överhuvudtaget ska försöka. Visst finns det undantag, men de är inte så många. Precis som glädje smittar, smittar goda beteenden av sig.

De bästa förebilderna är de vi lättast kan se oss själva i. Är du chef och den som beslutat att ni ska använda systemet? Låt andra vara ambassadörer.

Ledningens inställning är avgörande

Vi sa precis att du som är chef ska utse andra än dig själv till ambassadörer för nya systemet. Med det sagt är din inställning direkt avgörande för att ditt företag ska få maximal nytta av det. Lev som du lär, var en bra föregångare och se till att använda systemet själv, dagligen. Bygg inte pappershögar på din skrivbordsplats eller i bilens baksäte.

En chef och ledare som är övertygad och lever som han eller hon lär skapar också rätt förutsättningar för systemet i organisationen. Ett nytt system kräver ofta att vissa nya arbetssätt och processer kommer på plats. När du själv är en övertygad användare kommer du se till att skapa naturligt utrymme för dessa. Det kan t.ex. gälla tid- och körrapporter, signering av arbetsorder eller andra handlingar som är viktiga för att systemet ska vara till nytta.

Utbilda, utbilda, utbilda

Med jämna mellanrum måste vi alla traska ut till en uppsamlingsplats när brandlarmet tjuter för att bli påminda om hur vi ska göra i händelse av brand. På samma sätt måste vi påminna oss själva och våra medarbetare om hur, och framför allt varför, vi använder vårt digitala verktyg och system.

Teamet kanske har växt sedan förra genomgången av systemet och nya medarbetare måste få chansen att lära sig. Men framför allt uppdateras och förbättras digitala verktyg ständigt. Ta för vana att ha en kortare genomgång av systemet varje månad för att försäkra dig om att alla medarbetare är med på tåget. Denna genomgång kan också vara ett utmärkt tillfälle att få feedback på funktioner som saknas och som system som t.ex. Fieldly kan hjälpa dig att komplettera med. 

Alla får en personlig assistent

Ett digitalt system må ha med teknik att göra, men det är inget isolerat IT-projekt och ska inte behandlas så heller. Ett bra system är den där personliga assistenten du så ofta önskat att du hade nära tillhands. Och nu har du det, i din ficka. För rätt använt är ett smart system den bästa assistent du kan tänka dig. Inte bara du som är chef eller arbetsledare får en assistent; alla får det!

Precis som livs levande assistenter behöver få uppmärksamhet ibland behöver systemet också det. Se till att du och dina medarbetare rapporterar, dokumenterar och använder sig av systemet för att få verklig –  och stor – nytta av det.

Lycka till!

Har du andra tips eller erfarenheter av att implementera digitala verktyg? Hör gärna av dig till oss!

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.