Connect with us

Digitalisering

”Byggbranschen var mer effektiv för 20 år sedan”: Patrik Lindvall, Bonava

Den traditionstyngda byggbranschen måste våga förändra sitt arbetssätt och ta till sig ny teknik, annars riskerar man att hamna hopplöst på efterkälken, menar Patrik Lindvall, Bonava.

Published

on

Patrik Lindvall-Bonava

Patrik Lindvall, ansvarig för VDC (Virtual Design and Construction) på Bonava sticker inte under stol med att han tycker att byggbranschen i Sverige har jätteproblem med effektiviteten.

– Det blir tydligt när man jämför oss med tillverkningsindustrin som blir mer och mer effektiv. Byggbranschen backar istället. Den var mer effektiv för 20 år sedan.

Vad beror då detta på? Enligt Patrik handlar det både om att branschen hela tiden har högre krav på sig och samtidigt inte har löst stora strukturella problem.

– Det rör sig mycket om hur byggprocessen ser ut, men också om juridiken bakom och själva affärsmodellen som inte alltid fungerar effektivt, säger han.

Byggbranschen kan bli omkörd av andra aktörer

En anledning till att byggbranschen saknar tillverkningsindustrins effektivitet och att man halkat efter rejält när det gäller digitalisering tror Patrik beror på att byggbranschen är en väldigt traditionell bransch där man ”alltid gjort på ett visst sätt”.

– Gamla vanor kan vara svåra att förändra. Och jag oroar mig faktiskt för att branschen är för feg, man vågar inte göra de förändringar i arbetssättet som måste till, vilket gör att avståndet till det digitaliserade samhället i övrigt tillslut blir för stort. Risken är att vi inte lyckas skapa oss en plats i det nya. Och då kan vi bli omkörda av andra aktörer som kommer in och erbjuder tjänster på helt andra sätt än vad vi är vana vid.

Arbetar i samma digitala plattformar

På Bonava anser man att ett bra sätt att komma tillrätta med effektivitetsproblemen i själva byggprocessen är att själva ta ägarskap över så stor del av processen som möjligt.

– Vi väljer mark, vi projekterar, vi bygger och vi erbjuder kundservice till våra boende. Vi står för hela kedjan, säger Patrik.

Han menar att genom att göra så mycket som möjligt inhouse får Bonava en slutprodukt med högre kvalité. Visst behöver företaget fortfarande använda sig av underleverantörer och samverka med andra aktörer, som myndigheter och kommuner, men för att skapa en så effektiv organisation som möjligt ser man då till att alla arbetar i samma digitala plattformar, och framförallt att man har samma vision kring arbetet.

– Bonava har väldigt stort kundfokus. Vi vill att alla involverade i byggprojektet ska ha fokus på att ”nu skapar vi ett hem till familjen Andersson”, förkarar han.

Dessa värden är tydliga för alla anställda inom Bonava, och man jobbar aktivt för att sprida värdena även till underleverantörer och samarbetspartners.

– Det kan exempelvis handla om att vi ofta ser till att kunderna, de framtida boende, får komma på arbetsplatsträffar och se hur deras hem byggs. Men lika viktigt är att de som bygger då får se familjerna som ska bo i hemmen. Det skapar rätt inställning. Istället för att mentalt bara jobba för sina bestämda projekterade timmar jobbar man för att familjen Andersson ska få ett bra och prisvärt hem.

Branschens två utmaningar

Patrik menar att byggbranschens största utmaning idag består av två delar. Dels att ta till sig ny digital teknik och förfina arbetet med den digitala tvillingen. Ju bättre digitala lösningar som alla i byggprojektet kan ta del av, desto mer låser man upp och effektiviserar kommunikationen och arbetsprocessen. Den andra delen av utmaningen är att rent mentalt ifrågasätta de arbetssätt som traditionellt funnits länge i byggbranschen och våga prova på nytt.

– Den enskilde i projektet behöver förstå både vad företaget och vad jag som individ vinner på att jobba på nya sätt, säger Patrik.

Bild: Bonava

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digitalisering

Digitalisering ger gruvor ett sjätte sinne

Genom att sammankoppla maskiner, människor och system kan gruvindustrins prestanda ökas.

Published

on

@epiroc

Behovet av att öka digitaliseringen för att förbättra produktiviteten, problemet som stora delar av byggbranschen tampas med, finns även i Sveriges gruvindustri. Där handlar det också om att öka säkerheten på en extrem arbetsplats. Och nu kommer ett nyskapat system som gör anspråk på att hjälpa till med detta förändringsarbete. Systemet, som fått namnet 6th Sense, är skapat av Epiroc och har stort fokus på att koppla samman och integrera redan existerande system. Dessutom ska man genom en ökad användning av automation nå en högre produktivitet i gruvan, samtidigt som driftskostnaderna blir lägre.

– Namnet 6th Sense antyder att det här sättet ger något extra och det är precis vad det gör. Bland annat innebär det betydande fördelar så som möjligheten att följa och reagera i realtid på arbetsförhållanden och utrustningens behov, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef till Entreprenad.

Ett exempel på vad 6th Sense kan användas til är den nya möjligheten att fjärrstyra Epirocs populära Simba riggserie för långhålsborrning. Automatiseringspaketet innehåller funktioner för att övervaka, planera och automatisera borrningen från riggen eller på distans. Förutom att det blir snabbare och enklare att flytta riggen så ger fjärrstyrningen en säkrare arbetsmiljö och minskar variationen i prestanda.

– 6th Sense bygger på våra kunders behov av att implementera digitalisering, automatisering och nya processintegrationer, säger Helena Hedblom.

Läs mer här!

Foto: @epiroc

Continue Reading

Digitalisering

Så gjorde vi: digitalisering i byggbranschen i praktiken

Emile Hamon: ”Digitaliseringen kan ge stora ekonomiska besparingar”

Published

on

Den 16 maj arrangerade Fieldly, BIMobject och Unicorn Titans träffen Connecting the Dots, ett event med syfte att ge aktörer i byggbranschen chans att utbyta erfarenheter kring digitalisering och att nätverka med varandra. Att temat för dagen väcker intresse var inte att ta miste på, eventet blev snabbt fullbokat.

En av dagens talare var Emile Hamon, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke. Han berättade om företagets digitala resa, och delade bland annat en av orsakerna till varför digitalisering varit så viktigt för dem, och varför det är viktigt för hela byggbranschen; med digitaliseringens hjälp kan man åstadkomma stora, ekonomiska besparingar. Ett exempel på det som Emile Hamon tog upp var projektering.

– Har vi inte rätt underlag kostar det oss enorma summor.

Han beskrev också vikten av att utnyttja den information som finns i BIM-modellen för att vara effektiva, och poängterade även att i det allmänna planeringsarbetet och logistiken är digitaliseringen till stor hjälp.

­– Det gäller att få ett bra flyt ute på varje byggarbetsplats.

Även Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF Fastigheter, delade företagets digitala resa, och vände fokus mot kunden.

– Vi måste jobba mer mot våra kunder och skapa en bättre digital kundupplevelse. Kunden förväntar sig mer, snabbare.

Oskar Berg, digitalstrateg och verksamhetscoach på Unicorn Titans, hade mycket att säga om hur företag tacklar digitaliseringen.

– Det handlar inte om vad utan hur man angriper digitalisering, sa han bland annat, ett påstående som väl speglar syftet med Connecting the Dots: mindre prat om allt man kan göra, mer prat om ”hur gjorde vi”.

Oskar poängterade också vikten av en gemensam målbild för digitaliseringen, annars blir det ingen samordning, vilket han tydligt illustrerade med en bild på yra höns.

Allt som allt var Connecting the Dots en värdefull chans för branschfolk att dela erfarenheter kring digitalisering, lära av varandras misstag och framsteg, och nätverka.

Continue Reading

Digitalisering

Digitalisering gör klimatdeklaration för byggprojekt lättare

Published

on

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att de kostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Martin Erlandsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göra klimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt för alla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sätt än den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de i framtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration på köpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj på NVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingssteg kommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallade miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genom att man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom ändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.