Connect with us

Digitalisering

Anna Mellström, Einar Mattsson: ”störst förbättringspotential finns i planering och samordning av produktionen”

Den 1 januari 2019 blir Anna Mellström vd för Einar Mattsson Byggnads AB. Att inspirera byggbranschen till ökad produktivitet står högt bland prioriteringarna. Hur gör hon det och var ser hon utrymme för förbättring?

Published

on

Anna Mellstrom Einar Mattsson Byggnads

Den 1 januari 2019 blir Anna Mellström vd för Einar Mattsson Byggnads AB. Hon lämnar då rollen som affärsområdeschef för byggproduktion. Efter sju år i bolaget är hon välbekant med organisationens styrkor och utmaningar. Att inspirera byggbranschen till ökad produktivitet står högt bland prioriteringarna. Hur gör hon det och var ser hon utrymme för förbättring? Vi frågade.

Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke Sverige, har sagt att han uppskattar en genomsnittlig hantverkares värdeskapande tid till ca 40 procent av arbetsdagen. Vad tänker du kring det? Delar du denna bild?

– Det är svårt att säga hur många procent som det blir, men jag tror att det finns mycket tid som kan bli mer värdeskapande – både bland hantverkare och tjänstemän. Vi kommer att ta ett helhetsgrepp och har t.ex. börjat med tidsstudier på tjänstemän.

Vad tror du skulle göra det lättare för yrkesarbetare att arbeta mer effektivt?

– Vi i ledningsgruppen måste skapa förutsättningar för medarbetarna att jobba värdeskapande, att hitta nya metoder och material. Man måste se till att vi alltid gör rätt saker, till rätt kostnad och kvalitet.

Ser du att det finns några särskilda arbetsuppgifter eller delar av arbetsflödena där du ser särskilt stor utvecklings- och förbättringspotential?

– Jag tror att den största förbättringspotentialen finns i planering och samordning av produktionen. Idag står den tillfälliga fabriken still i cirka 16 timmar per dag på vardagar och oftast 24 timmar varje helg. Det kan bli mycket effektivare.

Vilken typ av tekniska lösningar tror du kommer att bidra till att medarbetare i byggproduktionen kan arbeta mer effektivt?

– Planeringsverktyg som exempelvis BIM tror jag är en av nycklarna. En annan nyckel är att i högre utsträckning använda dagens digitala hjälpmedel som paddor och telefoner för till exempel ritningar och dokumentation.

Bild: Åke Gunnarsson /VUE AB

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Digitalisering

”Det som utvecklas inom bygg behöver återbetala sig fort” – Jennie Sahlsten, Erlandsson Bygg

Erlandsson Byggs vd och koncerndirektör heter sedan en månad tillbaka Jennie Sahlsten. Vad gör bygg till en av våra minst digitala samhällsbranscher och hur digitalt arbetar Erlandsson Bygg? Digitala Byggindustrin frågade nya vd:n.

Published

on

Jennie Sahlsten Erlandsson Bygg

Byggsektorn har länge legat i bottenskiktet på de listor och index som rankar hur stor genomslag digitaliseringen fått i olika samhällsbranscher. Samtidigt pekar olika tecken på att utvecklingen håller på att vända och att digitaliseringen börjat få upp takten i sektorn.

Förra årets studie av digitaliseringen i svensk byggbransch från Svensk Byggtjänst visade att så många som 60 procent av tillfrågade bygg-, installations- och bostadsbolag anser sig väl införstådda med begreppet. Samtidigt bedöms den interna utbildningsnivån låg och flera bolag bedömer att de inte har kunskapen att riktigt veta var de står i digitaliseringsfrågan.

Varför tror Jennie att digitaliseringsgraden i svensk byggbransch är så låg?

– Jag vet inte hur vår bransch ligger till jämfört med andra branscher men mycket som utvecklas inom bygg utvecklas efter vad våra kunder efterfrågar och faktiskt är beredda att betala för. Vi har låga marginaler jämfört med många andra branscher. Det tror jag leder till att det som utvecklas internt behöver kunna återbetala sig fort.

Ett pågående generationsskifte inom branschen tror hon kan bidra till att digitaliseringen får upp farten.

– De yngre kanske är mer intresserade av den digitala världen vilket kan öka takten på utvecklingen i framtiden. Uppkoppling har varit ett stort problem i många av våra geografier för att vi ska kunna vara digitala i alla projekt. Det är bättre idag men vissa geografier är fortfarande svåra.

Av de 300 bolag som förra året intervjuades om sin digitaliseringsresa, uppgav en fjärdedel att de befann sig i startgropen på sin utveckling, medan ungefär 70 procent av företagen tycker att de har kommit halvvägs eller längre.

Hur digitalt arbetar Erlandsson Bygg idag?

– Vi genomför flera digitala projekt. I de största byggserviceavdelningarna pågår projekt med att bli helt papperslösa och använda orderhanteringssystem, och på vissa platser har vi valt att införa digitala skyddsronder och uppföljningar. I det arbetet använder vi surfplattor vilket underlättar för medarbetarna ute i produktionen.

På Erlandsson arbetar man med att utveckla och effektivisera interna system och integrationer som får systemen att prata med varandra spelar en viktig roll. Man använder sig också av orderhanteringssystem och gör uppföljningar digitalt. Man har även valt att utveckla egna appar för intern kommunikation.

– Och så är vi flitiga på sociala medier där många av våra medarbetare finns.

Som koncerndirektör har Jennie som uttalat mål att arbeta för ännu större integration mellan koncernens verksamheter. Att alla interna processer ska vara helt digitaliserade är ett uttalat mål för hela koncernen.

– Där det saknas tillgång till fiber använder vi på många arbetsplatser en egenutvecklad enhet som ger tillgång till arbetsplatsen. Vi arbetar också i FoU-projekt med andra aktörer för att ta fram en gemensam plattform för digitalisering av arbetsplatserna.

Continue Reading

Digitalisering

Snart möjligt att veta hur det låter i en byggnad – Tyréns tar samhällsplanering till ny nivå

Med hjälp av VR-teknik från spelvärlden kan man snart höra hur det låter i en byggnad – redan innan byggstart. Tyréns har tagit den digitala tvillingen till nästa nivå genom att använda spelvärldens teknik.

Published

on

Tyréns har tagit den digitala tvillingen till nästa nivå genom att använda spelvärldens teknik. Med hjälp av plattformen TyrEngine skapar man virtuella miljöer i 3D för att åskådliggöra förslag eller förändringar i ett landskap, en byggnad eller en hel stad.

– Om vi sedan kopplar ihop den digitala tvillingen med till exempel analysresultat, geodata, livscykelinformation, tidplaner och sensorer skapar det oändliga möjligheter i våra samhällsbyggnadsprojekt, säger Ulf Hedlund, affärsutvecklare på Tyréns.

För att skapa ännu fler möjligheter samarbetar Tyréns nu med Luleå tekniska universitet för att även koppla ljud till plattformen.

– Den teknik vi använder innebär att vi kan presentera ljud på ett naturligt sätt, säger Ulf Hedlund. Det betyder att vi även kan höra effekten av olika förändringar. Till exempel hur olika byggmaterial eller ytskikt påverkar bullernivån. Vi kan även höra hur ljudet från en planerad järnvägsdragning verkligen kommer att bli, och hur det påverkar intilliggande fastigheter. Allt kommer att kunna presenteras tillsammans i en gemensam VR-miljö.

Om allt går som planerat kommer ljudverktyget att börja användas skarpt under 2019.

Bild: TyrEngine, Tyréns

Continue Reading

Digitalisering

”Byggbranschen var mer effektiv för 20 år sedan”: Patrik Lindvall, Bonava

Den traditionstyngda byggbranschen måste våga förändra sitt arbetssätt och ta till sig ny teknik, annars riskerar man att hamna hopplöst på efterkälken, menar Patrik Lindvall, Bonava.

Published

on

Patrik Lindvall-Bonava

Patrik Lindvall, ansvarig för VDC (Virtual Design and Construction) på Bonava sticker inte under stol med att han tycker att byggbranschen i Sverige har jätteproblem med effektiviteten.

– Det blir tydligt när man jämför oss med tillverkningsindustrin som blir mer och mer effektiv. Byggbranschen backar istället. Den var mer effektiv för 20 år sedan.

Vad beror då detta på? Enligt Patrik handlar det både om att branschen hela tiden har högre krav på sig och samtidigt inte har löst stora strukturella problem.

– Det rör sig mycket om hur byggprocessen ser ut, men också om juridiken bakom och själva affärsmodellen som inte alltid fungerar effektivt, säger han.

Byggbranschen kan bli omkörd av andra aktörer

En anledning till att byggbranschen saknar tillverkningsindustrins effektivitet och att man halkat efter rejält när det gäller digitalisering tror Patrik beror på att byggbranschen är en väldigt traditionell bransch där man ”alltid gjort på ett visst sätt”.

– Gamla vanor kan vara svåra att förändra. Och jag oroar mig faktiskt för att branschen är för feg, man vågar inte göra de förändringar i arbetssättet som måste till, vilket gör att avståndet till det digitaliserade samhället i övrigt tillslut blir för stort. Risken är att vi inte lyckas skapa oss en plats i det nya. Och då kan vi bli omkörda av andra aktörer som kommer in och erbjuder tjänster på helt andra sätt än vad vi är vana vid.

Arbetar i samma digitala plattformar

På Bonava anser man att ett bra sätt att komma tillrätta med effektivitetsproblemen i själva byggprocessen är att själva ta ägarskap över så stor del av processen som möjligt.

– Vi väljer mark, vi projekterar, vi bygger och vi erbjuder kundservice till våra boende. Vi står för hela kedjan, säger Patrik.

Han menar att genom att göra så mycket som möjligt inhouse får Bonava en slutprodukt med högre kvalité. Visst behöver företaget fortfarande använda sig av underleverantörer och samverka med andra aktörer, som myndigheter och kommuner, men för att skapa en så effektiv organisation som möjligt ser man då till att alla arbetar i samma digitala plattformar, och framförallt att man har samma vision kring arbetet.

– Bonava har väldigt stort kundfokus. Vi vill att alla involverade i byggprojektet ska ha fokus på att ”nu skapar vi ett hem till familjen Andersson”, förkarar han.

Dessa värden är tydliga för alla anställda inom Bonava, och man jobbar aktivt för att sprida värdena även till underleverantörer och samarbetspartners.

– Det kan exempelvis handla om att vi ofta ser till att kunderna, de framtida boende, får komma på arbetsplatsträffar och se hur deras hem byggs. Men lika viktigt är att de som bygger då får se familjerna som ska bo i hemmen. Det skapar rätt inställning. Istället för att mentalt bara jobba för sina bestämda projekterade timmar jobbar man för att familjen Andersson ska få ett bra och prisvärt hem.

Branschens två utmaningar

Patrik menar att byggbranschens största utmaning idag består av två delar. Dels att ta till sig ny digital teknik och förfina arbetet med den digitala tvillingen. Ju bättre digitala lösningar som alla i byggprojektet kan ta del av, desto mer låser man upp och effektiviserar kommunikationen och arbetsprocessen. Den andra delen av utmaningen är att rent mentalt ifrågasätta de arbetssätt som traditionellt funnits länge i byggbranschen och våga prova på nytt.

– Den enskilde i projektet behöver förstå både vad företaget och vad jag som individ vinner på att jobba på nya sätt, säger Patrik.

Bild: Bonava

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Fieldly AB. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.